Behandling for BED

I snart 10 år har Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade udviklet metoder til behandling, støttet og kæmpet for mere varig behandling til de mange danskere, som lider af spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning (BED). Nu er det endelig lykkedes. Med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet kan LMS tilbyde behandling i perioden 2019-2021. Tilbuddet udbredes til LMS’ rådgivninger i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Næstved og Sønderborg.

Er behandlingsforløbet noget for dig?
Fra foråret 2019 tilbyder LMS gruppeterapi til dig, der er over 18 år og lider af BED. Formålet er at hjælpe dig ud af en hverdag styret af overspisninger og negative tanker, hvor krop, mad og vægt fylder for meget. 

LMS har stor erfaring med at yde støtte og behandling til mennesker med BED. Fra 2012-2015 modtog cirka 160 personer BED-behandling i LMS. 70 % af deltagerne levede ikke længere op til diagnosekriterierne for BED ved behandlingens afslutning. Dernæst har mindst 180 personer med BED deltaget i LMS’ faste støttegrupper. Vores nye BED-behandling bygger videre på tidligere erfaringer i LMS. Vi forventer derfor, at langt de fleste deltagere vil opleve en yderst positiv effekt af behandlingsforløbet.  

Gruppebehandling
BED-behandlingen er gruppebaseret (med cirka 8 deltagere i hver gruppe) og forløber over 9 måneder. Undervejs i forløbet får gruppen besøg af en diætist, som vil støtte jer i at stabilisere spisemønstre og håndtere overspisninger. Derudover arbejdes med fokus på kroppen i form af mindful eating og meditationsøvelser. I behandlingen vil du møde to behandlere, som enten er psykologer eller fagpersoner med en psykoterapeutisk baggrund. Der arbejdes både med det psykologiske og med konkrete adfærdsændringer.

Pårørendeforløb
I LMS tror vi ikke, at man skal klare alting selv. Derfor vil dine pårørende bliver inviteret til at deltage i en fælles informationsaften, inden behandlingsforløbet starter. Aftenens formål er især at give mere viden om BED, så du og dit netværk får samme forståelse for og tilgang til spiseforstyrrelsen. Derudover får dine pårørende gode råd og anbefalinger til, hvordan de kan støtte undervejs i forløbet. Der afholdes yderligere to netværksworkshops halvvejs og til sidst i forløbet. Formålet er at skabe forståelse og støtte i dit netværk og at forebygge tilbagefald.

Er du interesseret i behandlingstilbuddet? Så udfyld kontaktformularen længere nede på siden 
Bemærk, at kontaktformularen ikke er en endelig tilmelding. Før du tilbydes behandling, vurderer en psykolog i samråd med dig, om behandlingstilbuddet er det rette i forhold til din situation. Du interviewes først over telefon, hvorefter du eventuelt inviteres ind til en personlig for samtale i LMS. Under begge samtaler spørges ind til dine spisemønstre, din personlige historie, din nuværende situation, samt om du har andre lidelser/problemstillinger. Såfremt psykologen vurderer, at du vil få gavn af behandlingen, kan du herefter starte i et forløb.

Har du spørgsmål til projektet, kan du skrive til: bed@lmsos.dk
Du kan finde mere viden om andre BED-behandlingstilbud her

Er du fagperson? 
Den regionale psykiatri, kommunale fagpersoner og praktiserende læger opfordres også til at gøre målgruppen opmærksom på tilbuddet – også selv om du ikke er sikker på, at det drejer sig om BED. Dog er det den enkelte deltager, som skal henvende sig angående behandlingsforløbet.

Få behandling for BED

Få behandling for BED