Behandling for BED

VENTELISTERNE TIL BED BEHANDLING ER NU LUKKEDE.
Vi har oplevet så stor en efterspørgsel på behandling for BED, at vi ikke længere kan tage flere ind på venteliste. Vi håber, at der vil blive afsat yderligere midler til behandlingen, så alle kan få den behandling som de fortjener og har brug for.

I snart 10 år har Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade udviklet metoder til behandling, støttet og kæmpet for mere varig behandling til de mange danskere, som lider af spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning (BED). Nu er det endelig lykkedes. Med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet kan LMS tilbyde behandling i perioden 2019-2021. Tilbuddet udbredes til LMS’ rådgivninger i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Næstved og Sønderborg.

Er behandlingsforløbet noget for dig? (OBS – VI TAGER IKKE LÆNGERE FLERE IND PÅ VENTELISTERNE)
Fra foråret 2019 tilbyder LMS gruppeterapi til dig, der er over 18 år og lider af BED. Formålet er at hjælpe dig ud af en hverdag styret af overspisninger og negative tanker, hvor krop, mad og vægt fylder for meget. 

LMS har stor erfaring med at yde støtte og behandling til mennesker med BED. Fra 2012-2015 modtog cirka 160 personer BED-behandling i LMS. 70 % af deltagerne levede ikke længere op til diagnosekriterierne for BED ved behandlingens afslutning. Dernæst har mindst 180 personer med BED deltaget i LMS’ faste støttegrupper. Vores nye BED-behandling bygger videre på tidligere erfaringer i LMS. Vi forventer derfor, at langt de fleste deltagere vil opleve en yderst positiv effekt af behandlingsforløbet.  

Behandlingen er henvendt til voksne over 18 år med mild til moderart BED, som forventes at kunne have gavn af behandling uden for psykiatrisk regi. Dette indebærer blandet andet, at spiseforstyrrelsen er den primære udfordring i dit liv, og at du ikke har andre psykiatriske lidelser, som kræver tilpasning ud over behandlingens rammer. Lige sådan er du heller ikke berørt af en somatisk lidelse, der kræver særlig diætetisk og lægefaglig vejledning ud over behandlingens rammer.

Du tilhører ikke målgruppen for LMS behandlingstilbud, hvis du er berørt af følgende:
– Graviditet
– PCO (polycystisk ovarie syndrom)
– Diabetes 1
– Fedmeoperation foretaget inden for det seneste år
– Personlighedsforstyrrelse
– Social fobi
– Svær depression
– Psykotiske tilstande
– Aktuel organisk psykisk lidelse
– Dissociative lidelser
– Skizofreni
– Bipolar-lidelse
– Asperger’s syndrom

I ovenstående tilfælde vil rammerne for behandling i LMS ikke være tilstrækkelige. Vi vil i stedet opfordre til at kontakte egen læge eller søge andre behandlingstilbud – se evt. hjemmesiden www.lmsos.dk/side/behandlingstilbud-for-mennesker-med-bed.

 

Gruppebehandling
BED-behandlingen er gruppebaseret (med cirka 8 deltagere i hver gruppe) og forløber over 9 måneder. Undervejs i forløbet får gruppen besøg af en diætist, som vil støtte jer i at stabilisere spisemønstre og håndtere overspisninger. Derudover arbejdes med fokus på kroppen i form af mindful eating og meditationsøvelser. I behandlingen vil du møde to behandlere, som enten er psykologer eller fagpersoner med en psykoterapeutisk baggrund. Der arbejdes både med det psykologiske og med konkrete adfærdsændringer.

Pårørendeforløb
I LMS tror vi ikke, at man skal klare alting selv. Derfor vil dine pårørende bliver inviteret til at deltage i en fælles informationsaften, inden behandlingsforløbet starter. Aftenens formål er især at give mere viden om BED, så du og dit netværk får samme forståelse for og tilgang til spiseforstyrrelsen. Derudover får dine pårørende gode råd og anbefalinger til, hvordan de kan støtte undervejs i forløbet. Der afholdes yderligere to netværksworkshops halvvejs og til sidst i forløbet. Formålet er at skabe forståelse og støtte i dit netværk og at forebygge tilbagefald.

Er du interesseret i behandlingstilbuddet? Så udfyld kontaktformularen længere nede på siden (OBS: DER ER PT. LUKKET FOR TILMELDING PGA STOR EFTERSPØRGSEL)
Bemærk, at kontaktformularen ikke er en endelig tilmelding. Før du tilbydes behandling, vurderer en psykolog i samråd med dig, om behandlingstilbuddet er det rette i forhold til din situation. Du interviewes først over telefon, hvorefter du eventuelt inviteres ind til en personlig for samtale i LMS. Under begge samtaler spørges ind til dine spisemønstre, din personlige historie, din nuværende situation, samt om du har andre lidelser/problemstillinger. Såfremt psykologen vurderer, at du vil få gavn af behandlingen, kan du herefter starte i et forløb.

Har du spørgsmål til projektet, kan du skrive til: bed@lmsos.dk
Du kan finde mere viden om andre BED-behandlingstilbud her

Er du fagperson? 
Den regionale psykiatri, kommunale fagpersoner og praktiserende læger opfordres også til at gøre målgruppen opmærksom på tilbuddet – også selv om du ikke er sikker på, at det drejer sig om BED. Dog er det den enkelte deltager, som skal henvende sig angående behandlingsforløbet.