Generalforsamling 2019

Vil glæder os til et helt nyt setup til vores generalforsamling. Fælles spisning, foredrag og forhåbentlig en masse mennesker i en god dialog.

Generalforsamlingen afholdes d. 10. april hos LMS:
Dronningens Tværgade 48,
1302 København K.

Før generalforsamlingen starter vi med et foredrag af Marie Brixtofte, datter af tidligere borgmester i Farum, Peter Brixtofte. Som vil fortælle om sit liv og sin baggrund for at skrive romanen ”Når det regner”. Et liv med en kendt far, som var alkoholiker, et liv med bulimi – et liv, der har skabt den stærke person, Marie er i dag. 

Program 
17.00 – 18.00 foredrag v/ Marie Brixtofte
18.00 – 18.30 Sandwich
18.30 – Generalforsamling (åben for medlemmer). Afvikles i henhold til vedtægterne 
  
Dagsorden jf. vedtægterne
1.    Valg af dirigent og referent, bestyrelsen foreslår hhv. Inge Karlshøj og Nille Kroun
2.    Fremlæggelse af bestyrelsens beretning v. formand Louise Linde
3.    Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forudgående kalenderår
4.    Fremlæggelse af budget for det indeværende år
5.    Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
6.    Valg af formand. Louise Linde er på valg og modtager genvalg
7.    Valg af næstformand foregår i lige år
8.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
       Anders Elvang og Preben Vermuth er på valg og villige til genvalg
9.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode.
       Anne Bertelsen og Susanne Støier er på valg og villige til genvalg
10.  Valg af revisor for en 1-årig periode. Alex Petersen (EY) er på valg og villig til genvalg
11.   Evt. 

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen indtil d. 10. april kl. 10.00 via formularen herunder eller mail til info@lmsos.dk

Opstillingsfrist for kandidater til bestyrelsen er 7 dage før til sekretariatet (senest 3. april) på mail til: info@lmsos.dk

Forslag til behandling skal være formanden hænde senest 14 dage (senest 27. marts) på ll@lmsos.dk

 

Generalforsamling i LMS 2019

Generalforsamling i LMS 2019