Fagpersoner, der møder mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade, kan savne viden og værktøjer. Derfor tilbyder vi kompetenceudvikling i spiseforstyrrelser og selvskade.

Skræddersyede kurser og workshops fra LMS

Vi oplever stor efterspørgsel på specialiserede kurser om spiseforstyrrelser og selvskade. Derfor tilbyder vi kurser, der imødekommer præcis det behov for viden og opkvalificering, der kan være behov for, tilpasset den viden, der findes i forvejen, og den faggruppe, kurset henvender sig til.

De skræddersyede kurser og workshops kan afholdes lokalt hos jer eller hos LMS. Kurserne har fokus på læring gennem en blanding af teori og praksis. De bliver afholdt i mindre grupper og bygger på en høj grad af deltageraktivitet og praktiske øvelser, der tager afsæt i deltagernes egen hverdag. Underviserne har solid faglig erfaring inden for spiseforstyrrelser og selvskade.

Kontakt kursusafdelingen via mail eller telefon 35 20 04 49

Kompetenceløft i kommunen med KISS

KISS står for Kommunernes Indsats mod Spiseforstyrrelser og Selvskade. Kurset er afprøvet og gennemført i 50 kommuner, og har til formål at fremme en kvalificeret og tidlig indsats i kommunerne, som kan medvirke til at minimere risikoen for, at spiseforstyrrelsen eller selvskaden udvikler sig.

Læs mere om KISS

MindTalk - workshops for børn og unge

MindTalk og MindTalk+ er workshops for børn og unge i alderen 13-17 år. Workshoppene har til formål at forebygge og oplyse. De hjælper børn og unge med at opbygge et positivt selvværd ved at forstå og forholde sig til sig selv og hinanden – særligt med fokus på krop, tanker og idealer.

Læs mere om MindTalk

E-læring om selvskade

Hvad er selvskade, hvad gør man som lærer hvis en elev skader sig selv, og hvordan tager man den svære samtale med eleven, elevens forældre og klassekammeraterne? Det kan man finde samlet svar på i LMS’ e-læringsmateriale om selvskade, målrettet lærere i udskolingen.

Gå til e-læringsmaterialet SelvskadeABC

Få faglig rådgivning

LMS tilbyder faglig sparring og rådgivning til fagpersoner, der møder med mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade.

Du kan bestille tid til faglig rådgivning på telefonnummer 7879 3529.

Læs mere om faglig rådgivning