Selvskade ud fra en mentaliseringsbaseret teori

Kurset giver deltagerne en basisviden om mentaliseringbaseret teori, give dem indsigt i og forståelse for den selvskadende adfærd ud fra et mentaliserende perspektiv, og at give deltagerne konkrete redskaber til at arbejde med personer, der skader sig selv.

Mentalisering (MBT) er evnen til at tænke og føle på samme tid. Man forstår handlinger på baggrund af hensigter, tanker og følelser hos en selv såvel som hos andre. Når man er meget følelsesmæssigt påvirket, vil man have en tendens til, at ens mentaliseringsevne svigter, og det er ofte i disse situationer, at den selvskadende adfærd kan forekomme.

I mentaliseringsbaseret teori arbejdes der ud fra et ikke-vidende perspektiv, hvor mentale tilstande er uigennemsigtige, og opgaven består i at undersøge de bagvedliggende grunde til selvskade.

Indhold og udbytte

Formålet med kurset er at give jer viden om selvskade ud fra en mentaliseringsbaseret teori. I kurset har vi derfor fokus på de psykologiske mekanismer ved selvskade: Hvorfor er der nogle, der selvskader? Hvilken effekt har selvskaden? Og endelig: Hvordan hjælper du bedst muligt borgere med selvskade?

Jeres udbytte af dagen vil bl.a. være:
• viden og indsigt i selvskadende adfærd
• viden og indsigt i mentaliseringsbaseret teori (MBT)
• indsigt og forståelse for den selvskadende adfærd ud fra et mentaliserende perspektiv
• forståelse for, hvordan tilknytning og mentalisering hænger sammen
• redskaber til at støtte borgere i følelsesregulering
• indsigt i konkrete handlingsmuligheder ift. god og hæmmet mentalisering
• principper for intervention ved selvskadende adfærd
• konkrete handlingsmuligheder til at arbejde med personer, der skader sig selv

I vil således blive præsenteret for en stor del af den centrale viden, som Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS har om spiseforstyrrelser og selvskade via samtaler med mange tusinde børn og unge gennem snart 20 år.

Form

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, som giver mulighed for erfaringsudveksling samt at få viden målrettet den arbejdsfunktion, I som deltagere sidder i.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til medarbejdere, som gennem deres arbejde møder borgere, der er berørt af selvskadende adfærd, fx sundhedsplejersker, studievejledere, mentorer, kontaktlærere, SPS-lære,
ressourcepersoner, pædagoger, ungevejledere m.fl.

Kurset kan tilrettelægges, så det passer til den faggruppe, der skal modtage undervisningen.

Kontakt kursusafdelingen via mail eller telefon 35 20 04 49