Tvangsoverspisning (BED) – viden, opsporing, årsager og udveje

Kurset giver deltagerne teoretiske og faktuelle informationer om BED samt redskaber til at spotte risikoadfærd. Endeligt er der også fokus på, hvordan I som fagpersoner kan håndtere denne problemstilling i mødet med borgeren.

Tvangsoverspisning kaldes på engelsk Binge Eating Disorder (BED). BED er kendetegnet ved, at en person er ude af stand til at kontrollere, hvad eller hvor meget han eller hun spiser.

BED er den mest udbredte spiseforstyrrelse. 40.000 dansker i alderen 15-45 år menes at have BED. Borgere, der har BED, indtager typisk store mængder mad. De er ofte på slankekur og diæter, men de har ingen kontrol over overspisningen, som foregår, når de er deprimerede, kede af det eller stressede. Ofte bliver borgere, der kæmper med BED overset eller fejlbehandlet, da der typisk er fokus på overvægten frem for de psykiske årsager, der ligger til grund for overvægten. Ofte sendes borgere med BED på kur eller i tilbud med fokus på livsstilsændring og vægttab – men det hjælper ikke på selve spiseforstyrrelsen.

Indhold og udbytte

Formålet med kurset er at give faktuel viden og en grundlæggende forståelse for BED. I kurset har vi derfor bl.a. fokus på de psykologiske mekanismer ved BED: Hvorfor er der nogle mennesker, der lider af tvangsoverspiser? Hvilken effekt har tvangsoverspisningerne? Og endelig: Hvordan hjælper I bedst muligt borgere med BED?

BED er den mindst kendte spiseforstyrrelse og samtidig også den, der er færrest tilbud til. BED opdages typisk først i voksenalderen, men går ofte meget langt tilbage. Erfaringerne viser, at nogle mennesker med BED har levet med sygdommen i over 15 år, før de er blevet klar over, at det er en psykisk sygdom, de har, og ikke et overvægtsproblem. Med udgangspunkt i denne viden får I konkrete dialog- og screeningsredskaber til, hvordan man i samarbejde med den berørte borger kan skelne og udrede for BED.

Kurset kan fremme en kvalificeret og tidlig indsats i kommunerne, som kan medvirke til, at udviklingen af BED-risikoadfærd blandt børn, unge og voksne mindskes.

Jeres udbytte af dagen vil bl.a. være:
• viden og indsigt i lidelsen BED
• indsigt i konkrete screeningsredskaber til at opspore BED-risikoadfærd
• redskaber til at skelne mellem livsstilsovervægt og BED
• forståelse for netværkets/miljøets betydning for barnet/den unge
• indsigt i konkrete handlemuligheder og metoder til at hjælpe borgere med BED, så I er bedre klædt på til at håndtere denne problemstilling
• konkrete dialogredskaber til at italesætte BED-risikoadfærd

I vil således blive præsenteret for en stor del af den centrale viden, som Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS har om spiseforstyrrelser og selvskade via samtaler med mange tusinde børn og unge gennem snart 20 år.

Form

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, som giver mulighed for erfaringsudveksling samt at få viden målrettet den arbejdsfunktion, du som deltager sidder i.

Deltagerprofil

Kurset er for jer, der ønsker mere viden om BED samt værktøjer til at arbejde med borgere med BED. Det kan fx være, at I arbejder i kommunens sundhedsafdeling eller -center.

Kurset kan tilrettelægges, så det passer til den faggruppe, der skal modtage undervisningen.

Kontakt kursusafdelingen via mail eller telefon 35 20 04 49