Den motiverende tilgang (Motivational Interviewing)

Kurset giver deltagerne teoretisk og praktisk viden om at arbejde forandringsorienteret med mennesker, der har en spiseforstyrrelse eller selvskade.

MI (Motivational Interviewing) er en guidende tilgang, der i internationale studier har vist positiv effekt i forhold til at øge paratheden til forandringer over for en uhensigtsmæssig adfærd som fx spiseforstyrrelse og selvskade.
I MI bliver samtalen betragtet som et partnerskab, hvor du bliver klædt på til at skabe en ”win-win”-situation. MI adskiller sig fra andre professionelle samtalemetoder ved at være målrettet situationer, hvor man skal rådgive eller være i dialog med et andet menneske om mulig ændring af adfærd eller livsstil.

Indhold og udbytte

Formålet med kurset er at give jer ny viden og værktøjer til at arbejde forandringsorienteret med mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade. Kurset bygger på den internationalt anerkendte tilgang ”Motivational Interviewing”, som er en samarbejdsbaseret kommunikationsstil, der fremmer borgerens motivation til forandring.

Jeres udbytte af dagen vil bl.a. være:
• Viden og værktøjer til at arbejde forandringsbaseret med borgere med spiseforstyrrelser og selvskade.
• Redskaber til at fremme borgerens motivation til forandring via samtalemetoden MI (Motivational Interviewing).
• Færdigheder i at tænker samarbejde som et partnerskab
• Indsigt i og forståelse for den adfærd, som er kendetegnende for borgere med spiseforstyrrelser og selvskade
• Mulighed for at tilegne sig nye ideer og løsningsmuligheder

I vil således blive præsenteret for en stor del af den centrale viden, som Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS har om spiseforstyrrelser og selvskade via samtaler med mange tusinde børn og unge gennem snart 20 år.

Form

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, som giver mulighed for erfaringsudveksling samt at få viden målrettet den arbejdsfunktion, du som deltager sidder i.

Deltagerprofil

Kurset er for jer, der gennem jeres job møder borgere, som er berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade. Det kan fx være, I kommer fra et jobcenter eller arbejder som sundhedsplejersker.

Kurset kan tilrettelægges, så det passer til den faggruppe, der skal modtage undervisningen.

Kontakt kursusafdelingen via mail eller telefon 35 20 04 49