Introduktion til spiseforstyrrelser og selvskade

Kurset giver deltagerne teoretiske og faktuelle informationer om spiseforstyrrelser og selvskade samt redskaber til at spotte risikoadfærd. Endeligt er der også fokus på, hvordan I som fagpersoner kan håndtere denne problemstilling i mødet med den berørte.

Andelen af børn og unge, der udvikler eller er i risiko for at udvikle spiseforstyrrelser og selvskade er stigende. Når man arbejder med børn og unge, kan det være svært at vide, hvad man skal kigge efter for at spotte tegnene på spiseforstyrrelser og selvskade. Det kan også være svært at vide, hvordan man griber samtalen med barnet/den unge an, hvis man er bekymret for, at spiseforstyrrelsen eller selvskaden har vundet indpas i barnets liv – og hvordan tager man hul på snakken med forældrene?

Indhold og udbytte

Formålet med kurset er at give jer viden om spiseforstyrrelser og selvskade. I kurset har vi derfor fokus på de psykologiske mekanismer ved spiseforstyrrelser og selvskade: Hvorfor er der nogle børn og unge, der udvikler en spiseforstyrrelser? Og hvorfor er der nogle børn og unge, der begynder at skade sig selv? Hvilken effekt har spiseforstyrrelsen eller selvskaden? Og endelig: Hvordan hjælper I bedst muligt børn og unge med spiseforstyrrelser og/eller selvskade?

Jeres udbytte af dagen vil bl.a. være:
• viden og indsigt i lidelserne spiseforstyrrelser og selvskade
• redskaber til at spotte risikoadfærd, så der skabes mulighed for tidlig opsporing
• forståelse for netværkets/miljøets betydning for barnet/den unge
• indsigt i konkrete handlemuligheder og metoder til at hjælpe børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade, så I er bedre klædt på til at håndtere denne problemstilling
• gode råd og inspiration til ”den svære samtale”, så I har noget konkret at tage afsæt i næste gang, I støder på problemstillingen

I vil således blive præsenteret for en stor del af den centrale viden, som Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS har om spiseforstyrrelser og selvskade via samtaler med mange tusinde børn og unge gennem snart 20 år.

Form

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, som giver mulighed for erfaringsudveksling samt at få viden målrettet den arbejdsfunktion, I som deltagere sidder i.

Deltagerprofil

Kurset er for jer, der ønsker mere viden om spiseforstyrrelser og selvskade samt værktøjer til at arbejde med børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade. Det kan være, I er en folkeskole eller en anden institution, der arbejder med børn og unge. Det kan også være, I er en del af børn- og ungeteamet i kommunen eller et bosted.

Kurset kan tilrettelægges, så det passer til den faggruppe, der skal modtage undervisningen.

Kontakt kursusafdelingen via mail eller telefon 35 20 04 49