KISS

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS - tilbyder KISS-kurset til fagpersoner i landets kommuner. Kurset henvender sig til en bred målgruppe blandt kommunens ansatte, da det både sætter fokus på tidlig opsporing og rehabilitering.

Hvad er KISS?

KISS er en forkortelse af ”Kommunernes Indsats mod Spiseforstyrrelser og Selvskade”. Det er et kursus, der  opkvalificerer ansatte i landets kommuner til bedre at kunne opspore og tage hånd om borgere, der lider af spiseforstyrrelse eller selvskade. Målet er at forbedre den tidlige og rehabiliterende indsats.
LMS har udviklet undervisningsmaterialet og står for undervisningen. Vi har mange års erfaring med undervisning, rådgivning og formidling, og vores undervisere er fagpersoner, som har erfaring med emnet og målgruppen.

Baggrund

Spiseforstyrrelser og selvskade er et stigende sundhedsproblem i Danmark. Mere end 75.000 danskere lider af en spiseforstyrrelse, og en femtedel af danske unge skader sig selv med vilje. Spiseforstyrrelser og selvskade har store individuelle såvel som samfundsøkonomiske konsekvenser i form af fx langvarige og omkostningsfulde indlæggelser, behandling af følgesygdomme, frafald i uddannelser, tabt arbejdsfortjeneste mv.

En undersøgelse fra Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade – ViOSS – fra 2013 viser, at kun 23% af kommunerne på børne- og ungeområdet og 13% på voksenområdet tilbyder specialiserede rehabiliteringstilbud til personer med en spiseforstyrrelse. I forhold til selvskade er det 35% af kommunerne på børne- og ungeområdet og 20% på voksenområdet.

Med KISS vil vi gerne fremme en kvalificeret og tidlig indsats i kommunerne, som kan medvirke til at minimere, at spiseforstyrrelsen eller selvskaden udvikler sig.

Om kurset

KISS henvender sig både til ansatte, som til hverdag har berøring med borgere, der kæmper med selvskade eller en spiseforstyrrelse og ansatte, der kan støde på borgerne med risikoadfærd. Vi opfordrer til, at eksterne samarbejdspartnere også inviteres til at deltage, fx praktiserende læger, plejefamilier, tandlæger, ansatte på bosteder mv.

Kurset består af et basismodul samt to specialmoduler og foregår over to på hinanden følgende dage. Oversigten viser, hvad de enkelte moduler indeholder og hvem, de henvender sig til.

Se oversigt over modulerne her

Hvad får I?

  • Undervisning og undervisningsmateriale
  • Muligheden for at styrke jeres tidligere opsporing og rehabiliterende indsats
  • Netværksdannelse på tværs af kommunen
  • Kursusbeviser til alle deltagerne
  • Efterfølgende sparring på konkrete sager

Hvad forpligtiger I jer til?

  • At udpege en kontaktperson, der står for det praktiske før, under og efter undervisningen
  • At sørge for de fysiske rammer for kurset
  • At rekruttere deltagere til undervisningen
  • At udlevere deltagerlister for hvert modul
  • At deltage i evalueringen af kurset

Kontakt os

Hvis din kommune er interesseret i at udbyde kurset, eller du er nysgerrig efter at vide mere, kan du kontakte
vores kursusafdeling på mail eller tlf.: 35 20 04 49

Pris

Kurset koster sammenlagt kr. 39.500,-, inkl. undervisningsmaterialer; ekskl. transport.