Workshoppens indhold, opbygning og pris

MindTalk Udskoling (7.-10. klasse)

MindTalk inddrager de unge aktivt og giver dem nye perspektiver på ungdomsliv. Gennem oplæg fra underviseren, øvelser samt billed- og videomateriale startes refleksion og debat. Workshoppen tager udgangspunkt i de unges eget ungdomsliv og interesseområder ved bl.a. at arbejde med sociale medier og tage afsæt i de unges forbilleder. 

Du kan selv skræddersy en MindTalk-workshop, som passer helt til din klasses behov. Ud over den obligatoriske grundpakke tilvælges minimum ét af selvværdstemaerne:

Grundpakke: Selvværd og selvtillid (1 time)
Minimum ét af følgende temaer tilvælges:
Tema A: Spiseforstyrrelser, selvskade og handlemuligheder (1,5 time)
Tema B: Krop, samfund og idealer (1,5 time)
Tema C: Kommunikation og sociale medier (1,5 timer)

Ved booking af en MindTalk får du som lærer desuden adgang til undervisningsmateriale med øvelser til før og efter workshoppen, så du kan afholde et længere selvværdsforløb i din klasse. Undervisningsmaterialet kan faciliteres af alle fagpersoner i udskolingen.

Pris og varighed

MindTalk grundpakke + 1 tema (2,5 time inkl. pauser): 1.899 kr. plus transportudgifter.
MindTalk grundpakke + 2 temaer (4 timer inkl. pauser): 2.799 kr. plus transportudgifter.
MindTalk grundpakke + 3 temaer (5,5 time inkl. pauser): 3.499 kr. plus transportudgifter.