Nyheder

Her kan du læse seneste nyheder fra LMS. 

PUST UD

Pust Ud er et tilbud i LMS, hvor børn og unge, som er ramt af spiseforstyrrelser, kan komme og være nogle timer en lørdag i vores aktivitetshus Stuen48 i København.

Publiceret: 21-02-2018

Erfaren fundraiser og projektleder søges

Har du flerårig erfaring som fundraiser, et godt relevant netværk og vil du være med til at gøre en forskel for mennesker, som kæmper en hård kamp for at slippe fri af spiseforstyrrelsens eller selvskadens greb? Så har vi måske et spændende job til dig.

Publiceret: 08-02-2018

Det kan du gøre ved lavt selvværd

Kernen i lavt selvværd er negative tanker, vi har om os selv. Men man kan ændre sine tankemønstre og selv forbedre sit selvværd, forklarer psykolog.

Publiceret: 07-02-2018

Projektleder til kursusafdelingen

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS, tilbyder kurser, foredrag og workshops over hele landet til forskellige målgrupper. LMS har sammen med foreningens videnscenter ViOSS en stor faglig viden, og kursusafdelingens formål er at videreformidle denne viden. Vi søger en projektleder, som kan drive, udvikle og skabe opmærksomhed omkring vores kursustilbud.

Publiceret: 31-01-2018

Behandling til BED ramte!

Til lykke - du er nu blevet syg nok til at få behandling.

Publiceret: 26-01-2018

Hjælp til det psykiske område

I en ny, fælles appel opfordrer Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - sammen med 32 andre organisationer – folketinget til at vedtage en ny samlet plan for psykiatrien.

Publiceret: 24-01-2018

Modebranchen siger nej til syge modeller

LMS har i samarbejde med modebranchen i mange år arbejdet for at sikre sunde idealer for vores unge. Og det sundhedstjek som blev indført for et år siden bliver nu udvidet og gjort permanent.

Publiceret: 18-01-2018

Er du vores nye Rådgivnings- og aktivitetskoordinator?

Vi søger en ny kollega til vores team af dedikerede medarbejdere, der hver dag arbejder for et bedre liv for mennesker ramt af spiseforstyrrelser eller selvskade samt deres pårørende.

Publiceret: 15-01-2018

Glædelig jul – og godt nytår

I forbindelse med jul og nytår holder LMS en tiltrængt ferie - men vi er tilbage igen i det nye år.

Publiceret: 21-12-2017

Nu kan jeg føle glæden ved mine børn

Jeg kan glimtvis mærke at glæden ved mine børn og de ting, jeg tidligere holdt af, vender tilbage. Og de positive oplevelser forsøger jeg at samle på i håbet om, at det er vejen ud af sygdommen.
Sådan skriver Helle om sin vej ud af spiseforstyrrelsen.

Publiceret: 19-12-2017

Ensomheden er den værste fjende

Ensomheden er den værste fjende skriver Linda V. Lind på sin blog. Linda har savnet en historie, som hun kan spejle sig i, og derfor har hun sendt denne historie til os. For som hun siger: "Jeg kan ikke så godt gå at savne historier at spejle mig i, hvis jeg ikke er villig til at dele selv." Derfor får du her Lindas historie.

Publiceret: 04-12-2017

Når alt skal være perfekt

Jeg er droppet ud af gymnasiet. Allerede nu må du gøre dig nogle forestillinger om, hvad jeg er for en: En bumset teenager der ryger pot, og hører høj musik, en af dem der sad bagerst i klassen, som aldrig rakte hånden i vejret og nægtede at lave sin del af gruppearbejdet. Jeg kan gøre dine forestillinger til skamme.

Publiceret: 04-12-2017

Erfaren fagprofessionel søges til spændende stilling

LMS søger en faglig stærk og kvalificeret fagprofessionel gerne med erfaring inden for spiseforstyrrelser og selvskade. Det er afgørende, at du er interesseret i at facilitere støttegrupper og have rådgivningssamtaler for berørte af en spiseforstyrrelse og/eller selvskade samt pårørende og at du kan se dig selv være en del af en arbejdsplads, som arbejder ud fra et dialogisk narrativ perspektiv. Samtidig forventes lyst til og erfaring
med mundtlig formidling ved fx kurser, undervisning og faglige oplæg.

Publiceret: 01-12-2017

Jeg legede Russisk roulette med mit liv

alt.dk sætter i denne uge fokus på livet med en spiseforstyrrelse, og har i den forbindelse interviewet 3 kvinder om deres liv med en spiseforstyrrelse. Den første artikel i serien er historien om Julia, som har haft bulimi og anoreksi i 12 år.

Publiceret: 29-11-2017

Nyeste udgave af LMSNYT er på gaden!

Publiceret: 28-11-2017

Deltagere til udvikling af app søges

LMS og ViOSS er i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri i gang med at udvikle en app kaldet MINPLAN, som skal hjælpe personer med selvskade. Som en del af udviklingsarbejdet afholder vi en række telefoninterviews om app’en. Vi forventer og håber, at app’en vil være et godt og vigtigt værktøj for at komme ud af selvskaden.

Publiceret: 24-11-2017

Leder af LMS’ rådgivning i Sønderjylland

Vi søger en ny kollega til vores team af dedikerede medarbejdere og frivillige, der hver dag arbejder for et bedre liv for mennesker ramt af spiseforstyrrelser eller selvskade samt deres pårørende.

Publiceret: 23-11-2017

Jul og spiseforstyrrelser

Onsdag den 22. november 2017 afholdt LMS et arrangment omhandlende jul og spiseforstyrrelser.

Publiceret: 23-11-2017

Juleuro

Når man har en spiseforstyrrelse, starter julen tidligt. Faktisk allerede, når Bilka begynder at sætte julevarerne frem lige efter efterårsferien. Det er en tid præget af konflikter og stress, både for den ramte og de pårørende. Mød Annette, hvis datter havde anoreksi, og få gode råd til, hvordan I kommer bedst muligt igennem juletiden.

Af Annette Rosenfeldt, mor til pige ramt af anoreksi

Publiceret: 20-11-2017

Anne Valentina (SF) svarer på spørgsmål vedr. prioritering af det psykiske område

Tirsdag den 15. november var Anne Valentina Berthelsen, som er kandidat til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for SF, på besøg hos LMS. Anne havde en møde med LMS’ Generalsekretær Steen Ledsager og svarede på 5 spørgsmål ved hendes prioriteringer og syn på spiseforstyrrelser og selvskade.

Publiceret: 15-11-2017

Jarl Feyling (S) kandidat til regionsrådet svarer på spørgsmål

Torsdag den 9. november var Jarl Feyling, som er kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden, på besøg hos LMS. Indledningsvist diskuterede generalsekretær Steen Ledsager og Jarl prioriteringer i sundhedsvæsenet. Steen fik derved en mulighed for at fortælle om LMS’ syn på de nuværende prioriteringer.
Efterfølgende fik vi muligheden for at stille Jarl 5 spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål kan du som læser bruge til at vurdere hvor du skal sætte dit kryds den 21. november.

Publiceret: 15-11-2017

Nyt tiltag til børn og unge

I løbet af næste år vil det blive muligt for børn og unge med en begyndende spiseforstyrrelse at få hjælp, selv om de endnu ikke opfylder alle diagnosekriterierne. I forbindelse med årets satspuljeforhandlinger er partierne - alle undtagen Enhedslisten - blevet enige om at afsætte i alt 214,6 millioner kroner til en ny såkaldt fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. LMS er glade for at der kommer et tiltag, men uenige i formen.

Publiceret: 07-11-2017

Tidlig indsats mod spiseforstyrrelser

BMI under 17,5 eller en vægt, der er mindst 15 procent under den forventede vægt hos personen - ellers kan du ikke få hjælp.

Publiceret: 06-11-2017

Ny rådgivning i Tønder

Tirsdag den 24. oktober åbner LMS ny rådgivning i Tønder.

Publiceret: 23-10-2017

Når sundt bliver usundt

TV2 havde i go'aften Danmark den 18. oktober besøg af Susanne Østerhaab, og talte om hendes liv med og hendes vej ud af ortoreksi. Spørgsmålet om for sundt kan blive usundt vil LMS og ViOSS nu kortlægge.

Publiceret: 19-10-2017

Er du for sund?

Berlingske bragte i går, den 17. oktober 2017, en artikel om at flere bliver syge af fanatisk sundhed. Husk, at hos LMS kan du også få hjælp, hvis du lider af Ortoreksi.

Publiceret: 18-10-2017

Mænd bliver også ramt af spiseforstyrrelser

DR har i en række artikler søndag den 15. oktober beskrevet hvorledes elitesportsudøvere bliver ramt af spiseforstyrrelser.

Publiceret: 16-10-2017

Sundhedsstyrelsen undervurderer omfanget af selvskade

Vi har behov for en national handlingsplan mod selvskade i Danmark for på den måde at sikre en koordineret indsats med tidlig opsporing og ensartet og effektiv behandling af selvskade i alle stadier.

Publiceret: 10-10-2017

Psykiatrien skal give flere kram og mere omsorg

Jeg var aldrig blevet fri af min spiseforstyrrelse, hvis ikke personalet på Gentofte Hospital havde engageret sig i mig som et menneske med følelser, ambitioner og behov for et kram. Sådan skriver Sidsel Welden i sin Kronik i gårsdagens Information.

Publiceret: 03-10-2017

Foredrag – 3 fortællinger

Foredragssæsonen er skudt i gang med flere end 75 tilhørere i København - og nu kommer vi rundt til resten af landet. Foredrag i Tønder er gratis!

Publiceret: 15-09-2017

Pårørendeseminar

Vi gentager successen og holder et nyt seminar for pårørende i sept. og okt.
Vil du som pårørende prøve en helt ny måde at få hjælp på? Og vil du have faglig viden om spiseforstyrrelser og konkrete redskaber til at håndtere pårørenderollen? Så tilmeld dig LMS’ helt nye seminar.

Publiceret: 23-08-2017

Skal man behandles for selvskade?

I Danmark kan man ikke få behandling for selvskade, hvis man ikke fejler andet. Derfor vil LMS kæmpe for at der bliver lavet en national handlingsplan for selvskade - og vi har brug for din hjælp!

Publiceret: 22-08-2017

Sundheds-minister vil sætte tidligere ind mod selvskade

Publiceret: 22-08-2017

LMS søger testpersoner til udvikling af app

Publiceret: 18-08-2017

Nyt nummer af LMSNYT ude nu ..

Publiceret: 16-08-2017

Små børn skærer i sig selv

Børn helt ned til 7 år søger rådgivning om selvskade. Der er noget, de voksne ikke gør godt nok, mener Landsforening mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS.

Publiceret: 14-08-2017

Danskere rammes oftere af spiseforstyrrelser end indvandrere

Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet har danskere dobbelt så stor risiko som indvandrere for at udvikle spiseforstyrrelser. »Det er ofte mere accepteret at have runde former som kvinde i indvandrermiljøet. Vi ser en tendens til, at etnisk danske piger bliver mere påvirket af modebladene end piger med indvandrerbaggrund, fordi der er forskel på kropsidealet,« forklarer Generalsekretær i LMS, Steen Andersen.

Publiceret: 11-08-2017

Dansk indsats mod tynde modeller inspirerer i verdens førende modebyer

Publiceret: 11-08-2017

Dansk model fyret af Louis Vuitton: Håber at skubbe til skønhedsidealer

Publiceret: 08-08-2017

Banebrydende støttegruppeforløb til dig med selvskade

LMS introducerer et banebrydende støttegruppeforløb, som skal hjælpe unge med selvskade til bedre at kunne regulere, og acceptere, deres følelser.

Publiceret: 03-08-2017

Vi søger frivillig receptionist med smil i stemmen

Publiceret: 02-08-2017

16-årige modeller på den københavnske catwalk har været til sundhedstjek

Publiceret: 02-08-2017

ViOSS søger personer med spiseforstyrrelse og deres forældre til en ny undersøgelse

Publiceret: 19-06-2017

Ellen Trane sender skideballe til Louis Vuitton efter fyring af dansk model

Publiceret: 08-06-2017

Pressemeddelelse: Bedre selvværd til børn og unge

Publiceret: 07-06-2017

LMS’ foredragsholder Mette var klar til at dø af sult

Publiceret: 06-06-2017

Behandling til de 40.000 danskere med BED nu!

Senest den 1. januar 2018 vil vi have BED behandling på finansloven! Man kan ikke lade 40.000 danskere i stikken på denne måde.

Publiceret: 01-06-2017

Kom og mød LMS og VIOSS på vores debatter til Folkemødet

Publiceret: 30-05-2017

Kæmper du med BED? Så er der hjælp at hente hos LMS

LMS og ViOSS gennemfører i samarbejde med Københavns Universitet et projekt, som har til formål at hjælpe personer med tvangsoverspisning.

Publiceret: 27-05-2017

9 sandheder om spiseforstyrrelser

Den 2. juni er det spiseforstyrrelsernes dag internationalt - eller World Eating Disorders Action Day, WEDOACT. Derfor fortæller vi i den kommende periode de 9 sandheder om spiseforstyrrelser.

Publiceret: 24-05-2017

Facebook er ikke sit ansvar bevidst

LMS er blevet interviewet i forbindelse med at det i Facebook's retningslinjer for moderatorer står at man IKKE vil stoppe liveudsendelser af selvskadende personer.

Publiceret: 22-05-2017

Dansk model ydmyget og fyret fra Louis Vuitton-show

Publiceret: 20-05-2017

Vega-festival sætter fokus på psykisk sygdom

Publiceret: 20-04-2017

Marie led af tvangsoverspisning i 10 år: 40.000 andre har ikke mulighed for behandling

Publiceret: 03-04-2017

Cutting på dagsordenen – forfatter og foredragsholder i nyhederne

Publiceret: 30-03-2017

Mennesker som kæmper med spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning tilbydes ingen behandling

Publiceret: 30-03-2017

Mette siger farvel til sin spiseforstyrrelse

Publiceret: 20-03-2017

“Medierne er altid klar med råd om, hvordan jeg plejer min spiseforstyrrelse”

Publiceret: 18-03-2017

Børn med sygefravær får ikke den lovpligtige undervisning

Publiceret: 14-03-2017

Opgør med størrelse XL: Nu kan du være en størrelse »Gorgeous«

Publiceret: 09-03-2017

Anoreksi handler ikke bare om at blive tynd, men om de følelser vægttabet giver

Publiceret: 06-03-2017

Åbent hus i ny rådgivning i Nykøbing Falster

Publiceret: 03-03-2017

Michelle Knudsen nægtede at spise

Publiceret: 20-02-2017

Psykiatriordførere: Lav en handlingsplan mod selvskade

Publiceret: 06-02-2017

Pårørende bliver også ramt

I aftenshowet på DR den 31. januar var der et indslag om et nyt tiltag til fordel for pårørende til personer med en spiseforstyrrelse. LMS hilser altid nye tiltag velkomne, da vi på denne måde kan sikre, at så mange som muligt får hjælp.

Publiceret: 01-02-2017

16-årige modellers sundhed tjekkes inden de får lov at gå på catwalken

Publiceret: 31-01-2017

Den danske modebranche lancerer verdens første sundhedstjek for modeller

Publiceret: 30-01-2017

Vi søger studentermedarbejder i København – er det dig?

Publiceret: 17-01-2017

Cecilie Lind: Spiseforstyrrelse er min ven og min dæmon

Publiceret: 29-12-2016

Jeg får lyst til selvskade, når jeg går på Instagram

Publiceret: 27-12-2016

Stadig flere børn og unge har ondt i psyken

Publiceret: 20-12-2016

“Var det ikke for kommunedamen, havde jeg sultet mig selv til døde”

Publiceret: 07-12-2016

“Jeg er ikke ramt af anoreksi, som man rammes af kræft”

Publiceret: 07-12-2016

Flere søger hjælp for spiseforstyrrelse hos LMS

Publiceret: 06-12-2016

Gravide med spiseforstyrrelser er et undervurderet problem

Publiceret: 28-11-2016

Black Friday nu også i LMS

Publiceret: 25-11-2016

Nyeste nummer af LMSNYT på vej

Publiceret: 22-11-2016

LMS åbner ny rådgivning i Nykøbing Falster

LMS åbner den 21. november en rådgivning for mennesker på Falster, der kæmper med selvskade eller spiseforstyrrelser, og deres pårørende. Det betyder, at de mange, der er berørt af selvskade og spiseforstyrrelser i området, nu har et sted at gå hen og få en personlig rådgivningssamtale.

Publiceret: 17-11-2016

Spiseforstyrrelser rammer også unge mænd

En sund opmærksomhed på kosten blev til en sygelig angst for at putte mad i munden, da Stefan Eriksen blev syg med anoreksi og siden bulimi.

Publiceret: 14-11-2016

LMS generalsekretær

Publiceret: 03-11-2016

Behandling til BED ramte – NU!

De 40.000 BED ramte har ingen specialiseret behandling som det er i dag. Gruppebehandlingsforløb hos LMS havde en positiv effekt, men der er ikke sat penge af til denne behandling.

Giv os din underskrift - så vi kan hjælpe de BED ramte!

Publiceret: 02-11-2016

Ingen behandling til mennesker med spiseforstyrrelser

Tvangsoverspisning er den mest udbredte spiseforstyrrelse i Danmark, men der er ingen offentlige be-handlingstilbud til de cirka 40.000 personer, som dagligt kæmper med sygdommen.

Publiceret: 01-11-2016

Ingen nedskæring i Region Hovedstadens psykiatriske akutberedskab

På et møde i budgetforligskredsen er det blevet besluttet ikke at reducere det psykiatriske akutberedskab. Det nuværende beredskabsniveau vil dermed blive fastholdt.

Publiceret: 26-10-2016

LMS til Danske Regioners symposium om behandling af spiseforstyrrelser

Publiceret: 26-10-2016

LMS og ViOSS til nordisk konference om spiseforstyrrelser

Publiceret: 25-10-2016

Mange unge kvinder trives dårligt

En stor del af de 12-25-årige trives ikke, viser ny stor undersøgelse. Værst står det til blandt kvinder mellem 19 og 25 år

Publiceret: 24-10-2016

LMS søger test-personer til app om selvskade

Publiceret: 21-10-2016

Stop nedskæring på psykiatrisk akuthjælp

Publiceret: 07-10-2016

Skræmmeretorik kan give spiseforstyrrelser

Publiceret: 27-09-2016

Sundhedsstyrelsen har publiceret National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi

Publiceret: 12-09-2016

Jeg har anoreksi. Jeg kæmper stadig med det dagligt, selv om jeg har taget over 20 kilo på

Artikel: Ekstra Bladet

Publiceret: 08-09-2016

Er du LMS’ nye fundraiser?

Stillingsopslag:

Publiceret: 07-09-2016

LMS’ generalsekretær, Steen Ledsager kommenterer på Børnerådets nye undersøgelse om spiseforstyrrelser i TV2 Nyhederne

Indslag i 19 Nyhederne d. 31. august. ( Kræver Tv 2 play konto )

Publiceret: 01-09-2016

Hver fjerde pige i 9. klasse har en risiko for en spiseforstyrrelse

Publiceret: 31-08-2016

Efterskoleelever havde selvtillid og selvværd på skoleskemaet

Publiceret: 26-08-2016

LMS søger frivillige receptionister med et smil i stemmen

Publiceret: 23-08-2016

Nu er det seneste nummer af LMSNYT her

Publiceret: 22-08-2016

Mød LMS på studiemessen i Århus

Studiemesse den 29.-31.august i Århus

Publiceret: 11-08-2016

Etik i modebranchen

Indslag i Go´morgen Danmark: Usunde kropsidealer stadig til debat under modeugen. ( Kræver Tv 2 play konto )

Publiceret: 10-08-2016

Modeller mangler fortsat obligatorisk sundhedstjek

Det obligatoriske sundhedstjek som modebranchen tidligere har besluttet at indføre, er stadig ikke indført.

Publiceret: 09-08-2016

Nikita Klæstrup led 7 år af selvskadende adfærd

Artikel på information.dk

Publiceret: 03-08-2016

Er du LMS’ nye Koordinator og støttegruppeleder i Århus?

Stillingsopslag:

Publiceret: 03-08-2016

LMS søger frivillige rådgivere i København

Gør en forskel og bliv en af vores nye frivillige.

Publiceret: 06-07-2016

ViOSS: Spiseforstyrrelser, selvskade og sociale medier

En ny undersøgelse fra ViOSS viser, at sociale medier har en dobbelt betydning for personer med spiseforstyrrelser og selvskade.

Publiceret: 05-07-2016

Familiers kostregler giver børn spiseforstyrrelser

Hvis forældre har et enormt fokus på sundhed, så risikerer de at give deres børn et usundt forhold til mad. Et forhold, der kan give spiseforstyrrelser.

Publiceret: 28-06-2016

Reklamer med usundt tynde mennesker forbudt i London

Publiceret: 15-06-2016

Børn svigtes som pårørende

Publiceret: 15-06-2016

Uvidet åbningstid i SMS-rådgivningen

Nu har SMS-rådgivningen også åbent om onsdagen.

Publiceret: 14-06-2016

Tema om ortoreksi i Politiken

Læs artiklerne i Politiken.

Publiceret: 12-06-2016

LMS på Folkemødet

Mød LMS på Folkemødet 2016.

Publiceret: 07-06-2016

Anoreksi forvandler en familie til en krigszone

Publiceret: 07-06-2016

Verdens første aktionsdag mod spiseforstyrrelser

I dag ser verdens første aktionsdag mod spiseforstyrrelser dagens lys: World Eating Disorder Action Day.

Publiceret: 02-06-2016

Selvskade på dagsordnen

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget og ny undersøgelse fra Børnerådet har fokus på selvskade.

Publiceret: 25-05-2016

LMS i Radio 24/7: behandling af anoreksi

Publiceret: 25-05-2016

Behandling af anoreksi har ikke forbedret sig i 20 år

Publiceret: 23-05-2016

Marlenes datter har anoreksi

Publiceret: 23-05-2016

Bessan vejede 33 kilo

Bessan fortæller om sit sygdomsforløb.

Publiceret: 23-05-2016

LMS’ 15-års jubilæum

Uffe Buchard og Özlem Cekic hædret af HKH Prinsesse Benedikte.

Publiceret: 15-05-2016

Høring: Ny retningslinje for behandling af anoreksi

Publiceret: 13-05-2016

Undersøgelse om børn som pårørende

Hjælp LMS med at svare på spørgeskemaet.

Publiceret: 09-05-2016

LMS i P1 Debat

Flere unge skader sig selv - hvorfor? Hør LMS i P1 Debat.

Publiceret: 13-04-2016

LMS med i udsendelse om selvskade på DR

I går medvirkede LMS i udsendelsen "Cutting - de oversete sår" på DR2.

Publiceret: 06-04-2016

Gode råd til unge, forældre og lærere

Få gode råd til at håndtere selvskade.

Publiceret: 06-04-2016

Ingen hjælp til selvskade i sundhedsvæsenet

Eksperter slår alarm: der er brug for behandlingstilbud til unge, der skader sig selv.

Publiceret: 05-04-2016

Længere åbent den 4. og 5. april i rådgivningen

LMS udvider åbningstiden i telefon- og SMS-rådgivningen mandag og tirsdag i næste uge.

Publiceret: 01-04-2016

Sonja Richter vinder penge til LMS

Sonja Richter giver sin gevinst fra "Hvem vil være millionær" til LMS.

Publiceret: 18-03-2016

LMSNYT – nyt blad ude nu

Nu er det seneste nummer af LMSNYT her.

Publiceret: 14-03-2016

Tusindvis har tvangsoverspisning, men får ingen behandling

Tvangsoverspisning er mere udbredt end anoreksi og bulimi tilsammen, men behandles endnu ikke i det offentlige sundhedssystem.

Publiceret: 14-03-2016

LMS i TV MIDTVEST

Steen Andersen er i TV MIDTVEST i forbindelse med Jacqueline-sagen.

Publiceret: 12-03-2016

Kommunen har fejlet: Afgørelse i Jacqueline-sagen er faldet

Holstebro Kommune har handlet i strid med loven.

Publiceret: 10-03-2016

Ny DROP-in støttegruppe: selvværd

LMS København har startet en ny DROP-in støttegruppe med fokus på selvværd.

Publiceret: 10-03-2016

Ny DROP-in støttegruppe for pårørende

Mød andre i samme situation og find tryghed til at dele det, der er svært. Der er fuld anonymitet og tavshedspligt.

Publiceret: 10-03-2016

LMS i Radio24syv

Hør LMS' generalsekretær Steen Andersen fortælle om spiseforstyrrelsen 'selective eating disorder'.

Publiceret: 29-02-2016

LMS i Go’ morgen Damark

Der er forskel på almindelig kræsenhed og på ‘selective eating disorder’. Hør LMS' psykolog Sidsel de Vos fortælle om spiseforstyrrelsen og Mette Marie fortælle hvordan den påvirker hendes liv.

Publiceret: 25-02-2016

Nu kan du få rådgivning på SMS

Den 23. februar lancerer LMS et nyt tilbud til dig, der har brug for at tale med en rådgiver om spiseforstyrrelser og selvskade.

Publiceret: 23-02-2016

Fagperson? Kom til kursus i Aarhus

Arbejder du med børn og unge, har du nu muligheden for at komme på et spændende en-dags kursus i Aarhus.

Publiceret: 18-02-2016

Ny DROP-in støttegruppe for pårørende i København

Den 15. marts starter LMS en DROP-in støttegruppe for pårørende i København.

Publiceret: 18-02-2016

Kræsenhed kan dække over en spiseforstyrrelse

Artikel på MX.dk

Publiceret: 17-02-2016

Tema: mødre og spiseforstyrrelser

Tema på Politiken.dk

Publiceret: 03-02-2016

ViOSS: Konflikt mellem spiseforstyrrelser og moderskab

ViOSS har udgivet en rapport om oplevelsen af graviditet og moderskab blandt mødre med spiseforstyrrelser.

Publiceret: 03-02-2016

Busreklame skaber debat om kropsidealer

Artikel fra Metroxpress

Publiceret: 02-02-2016

Stefan vil gøre op med tabu blandt mænd

Artikel på Kristeligt-dagblad.dk

Publiceret: 01-02-2016

Mænds psykiske problemer bliver overset

Artikel på Kristeligt-dagblad.dk

Publiceret: 01-02-2016

“For tynd til at leve”

Artikel på TV2's hjemmeside.

Publiceret: 01-02-2016

Har du et barn i 0.-10. klasse?

Undersøgelse: Er du forælder til et barn med en spiseforstyrrelse eller selvskade, der går i grundskolens 0.-10. klasse, kan du lige nu deltage i en undersøgelse og være med til at sætte fokus på syge børns behov!

Publiceret: 29-01-2016

Lad os få løftet socialpsykiatrien

Debatindlæg i Politiken

Publiceret: 29-01-2016

Fakta om spiseforstyrrelser har været igennem DR2 Detektor

Kommentar til artikel på Dr.dk

Publiceret: 26-01-2016

Center for Spiseforstyrrelser lever igen op til egne retningslinjer

Artikel fra Jyllandsposten Aarhus, søndag d. 24. januar 2016.

Publiceret: 25-01-2016

Er du LMS’ nye psykolog?

LMS søger en erfaren psykolog til en ny og spændende stilling med gode udviklingsmuligheder.

JOBBET ER BESAT

Publiceret: 22-01-2016

Bedsteforældre beskytter mod selvskade

Artikel på Videnskab.dk, søndag d. 17. januar

Publiceret: 18-01-2016

Kom med i en søskendegruppe

Fra februar 2016 kan du komme som bror eller søster til en person med en spiseforstyrrelse få hjælp og støtte i en søskendegruppe hos LMS.

Publiceret: 15-01-2016

Nødråb: Min datter er ved at dø af anoreksi

Artikel på Nyheder.tv2.dk

Publiceret: 11-01-2016

LMS søger phonere

Vil du arbejde med fundraising for en god sag?

Publiceret: 10-01-2016

Hver tredje person med en spiseforstyrrelse undgår tandlægen

Artikel på Mx.dk

Publiceret: 07-01-2016

Tandlæger har ved svært at tale med patient om spiseforstyrrelse

Danske tandlæger har svært ved at italesætte deres mistanke om spiseforstyrrelser overfor deres patienter.

Publiceret: 07-01-2016

Ingen penge – trods succes med behandling af tvangsoverspisning

Artikel på Politiken.dk

Publiceret: 04-01-2016

Billeder af selvskade på sociale medier kan smitte

Artikel på kristeligt-dagblad.dk

Publiceret: 30-12-2015

ViOSS: Jul med en spiseforstyrrelse

Tre fjerdedel af personer med en spiseforstyrrelse, oplever at spiseforstyrrelsen ødelægger julen.

Publiceret: 16-12-2015

LMS søger Pårørende Livline

Hvis du er pårørende til en person, der tidligere har kæmpet med en spiseforstyrrelse eller med selvskade, men som nu har lagt det bag sig, ved du, hvordan det føles at være pårørende til en syg, og du kender den magtesløshed, frustration og skyldfølelse, der følger med. Den viden og erfaring kan du bruge som Pårørende Livline til at hjælpe mennesker, der står lige midt i dette kaos.

Publiceret: 14-12-2015

LMS Rådgivningen i Næstved er flyttet

Vores nye adresse er Farimagsvej 40 (1. sal). Kom og besøg os!

Publiceret: 13-12-2015

Velkommen til LMS’ nye hjemmeside

LMS lancerer en ny og moderne hjemmeside, der er designet med fokus på brugerne og til brug på mobile enheder.

Publiceret: 10-12-2015

LMSNYT – nyt blad ude nu

Nu er det seneste nummer af LMSNYT her.

Publiceret: 10-12-2015

Ingen penge til nye tiltag

Artikel på Navisen.dk

Publiceret: 20-11-2015

Brugerinddragelse er vigtigt

Artikel på Vibis.dk

Publiceret: 16-11-2015

ViOSS søger deltagere til brugerpanel

Vil du være med i ViOSS’ panel om spiseforstyrrelser og selvskade?

Publiceret: 12-11-2015

40.000 danskere får ikke hjælp mod BED

Artikel på DR.dk

Publiceret: 12-11-2015

Spiseforstyrrelser i voldsom vækst

Artikel på Altinget.dk

Publiceret: 06-11-2015

Nye retningslinjer for rehabilitering

Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Publiceret: 02-11-2015

Kærestevold kan medføre selvskade

Ny rapport fra Center for Selvmordsforskning

Publiceret: 29-10-2015

Hver 4. gymnasieelev skader sig selv

Artikel på TV2 Nyhederne

Publiceret: 29-10-2015

Sådan møder du en spiseforstyrrelse

Artikel i Eurowoman

Publiceret: 23-10-2015

Vestager giver LMS penge fra kvindepris

Margrethe Vestager har doneret de 25.000,-, der fulgte med ALT for damernes kvindepris, til LMS.

Publiceret: 22-10-2015