16-årige modeller på den københavnske catwalk har været til sundhedstjek

02-08-2017

Når Copenhagen Fashion Week løber af stablen i næste uge, har alle 16-årige modeller fra de otte førende modelbureauer på catwalken været til sundhedstjek.

I januar lancerede den danske modebranche verdens første sundhedstjek for modeller, med særligt fokus på spiseforstyrrelser. Målet med sundhedstjekket, der er et privat finansieret pilotforløb i 2017, er at sundhedsteste samtlige 16-årige modeller fra landets otte førende modelbureauer inden årets udgang og samtlige 16-årige modeller, som skal arbejde under modeugen den 8.-10. august.

Det er med stor tilfredshed, at brancheorganisationer, modelbureauer og patientforening i dag kan fortælle, at de er nået i mål med sidstnævnte. Det betyder, at når modeugen løber af stablen i næste uge, så har alle 16-årige modeller på catwalken været til sundhedstjek.

Målet med sundhedstjekket er at kunne raskmelde de mange sunde modeller og finde dem, som enten har en spiseforstyrrelse eller viser tegn på begyndende spiseforstyrrelse. Udgangspunktet for sundhedstjekkene har nemlig fra start været, at det er et fåtal af modeller, der er syge. Men i erkendelse af, at modeller er en udsat gruppe grundet deres erhverv, hvor de skal leve op til krav om kropsmål, finder initiativtagerne sundhedstjekket vigtigt.

”Overordnet set er det nogle sunde modeller med et afslappet forhold til mad, krop og vægt, der har været til sundhedstjek. De fleste har et almindeligt fokus på udseende og sundhed sammenlignet med andre 16-årige,” fortæller Anne Minor Christensen, formand for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).

Modellers trivsel er et kollektivt ansvar

Siden 2007 har modebranchen samarbejdet med LMS og har lanceret Modebranchens Etiske Charter, der bl.a. skal sikre modellernes trivsel og medvirke til at fremme et mere sundt og naturligt skønhedsideal. I 2015 blev charteret opdateret med en række faste regler, der handlede om aldersgrænse, løn for arbejde, nærende kost under arbejde og ambitionerne omkring at indføre et landsdækkende sundhedstjek for modeller.

På trods af stor offentlig interesse om tynde modeller, har myndighederne ikke kunnet hjælpe branchen med at få sundhedstjekket etableret. Derfor tog modebranchen i år sagen i egen hånd og lancerede altså pilotforløbet for det nye sundhedstjek.

Modellers trivsel og sundhed er et anliggende, som vedrører alle i modebranchen. Derfor blev der indført et “Sundhedstjek-bidrag” på 75 kr., der nu pålægges hver faktura, som udsendes fra de otte medvirkende modelbureauer. Sundhedstjekkene finansieres dermed dels af modelbureauerne og dels gennem bidraget fra branchen. Ved årsskiftet vil det blive vurderet, om sundhedstjekket fungerer efter hensigten, og om det skal videreføres. Såfremt det besluttes, er ambitionen at tilføje flere aldersgrupper i de kommende år i takt med, at kapaciteten øges.

Bidrag og støtte til sundhedstjek af modeller

I marts opfordrede Modebranchens Etiske Charter desuden modebranchen til at give et frivilligt støttebidrag til at finansiere ekstraordinære sundhedstjek af modeller, som ikke falder ind under de tre aldersgrupper (16, 18 og 20 år). Dette støttebidrag skal ligeledes gå til samtalegrupper og terapi for dem, der gennem sundhedstjekket viser sig at have brug for opfølgende forløb for at forhindre, at begyndende tegn udvikler sig til en egentlig spiseforstyrrelse.

”Vi vil gerne opfordre alle danske modevirksomheder til at støtte initiativet økonomisk, så vi kan fortsætte og udvide arbejdet med sundhedstjekket. Det bør være i alles interesse at sikre, at de unge mennesker, der arbejder i vores branche og skal imødekomme krav om bestemte kropsmål, er sunde og raske. Den danske modebranche er den første i verden, der har implementeret et konkret initiativ, der tager hånd om modellerne og sikrer deres sundhed og trivsel. Det er noget, vi alle kan være stolte af,” siger Eva Kruse, admin. direktør for Danish Fashion Institute.

Hvordan kan din modevirksomhed give et bidrag?

Frivillige støttebidrag vil blive offentliggjort på Modebranchens Etiske Charters hjemmeside. Alle beløb er velkomne. Støttebidrag indbetales til reg.nr. 5470 kontonr. 1484110. Der fremsendes en kvittering for bidraget og ønskes der faktura på støtten, kan dette også arrangeres ved at kontakte info@modebranchensetiskecharter.dk. Bemærk at der ved fakturering pålægges moms.

Hvem står bag?

Pilotforløbet for sundhedstjekket er vedtaget af Danmarks otte førende modelbureauer: 2PM Management, Diva Models, Elite Model Management, Gossip Model Management, Heartbreak Model Management, Le Management, Scoop Models, Unique Models i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS, foreningen Danske Modeller, brancheorganisationerne Dansk Mode & Textil, WEAR, Danish Fashion Institute samt Copenhagen Fashion Week og styregruppen for Modebranchens Etiske Charter.

For yderligere information se www.modebranchensetiskecharter.dk.

Kontaktinformation:

Communication manager Maria Jæpelt tlf. 61337489

Tilbage