80 millioner til et enkelt ungetilbud

Ellen Trane Nørby (V) foreslår at give 80 millioner kr. til at etablere flere Headspacecentre i hele landet. For de 80 millioner kr. vil de 18 Headspacecentre blive til 35. Formålet vil være at unge, som har ondt i sjælen får et sted at gå hen, så de ikke efterfølgende kommer til at slås med endnu værre psykiske problemer.

19-09-2018

”Vi bifalder, at Ellen Trane Nørby vender sig mod civilsamfundet i ft. såvel forebyggelse samt behandling af mildere former for psykiske lidelser. Det er positivt at de unge ikke bliver stemplet for tidligt som psykiske syge, da det kan være enormt tabuiserende for den enkelte. Vi håber dog, at det kan udbredes til at styrke andre foreninger end blot Headspace” udtaler formand i LMS, Louise Linde.

”Vi håber, at denne samarbejdsform vil blive yderligere bredt ud på flere konkrete områder. Hvor Headspace har en generel viden om ungelivet, vil rådgivninger som fx vores, Tubas eller Livsliniens have en mere specialiseret viden på et enkelt område. Det håber vi, at ministeren vil kigge på i det fremadrettede arbejde. Men først og fremmest er vi naturligvis glade for at der kommer en stor sum penge til området, en sum penge, som kan være med til at gøre noget ved den stigende mistrivsel blandt unge. ” fortsætter Louise Linde.

LMS håber således, at man fremadrettet vil kigge på hvordan forskellige organisationer indenfor det psykiske område vil kunne hjælpe med at forebygge og behandle mildere grader for psykiske lidelser. De svære lidelser, dem der har nået at udvikle sig, skal naturligvis stadig behandles i psykiatrien, men det er vores ønske at samarbejdet bliver endnu stærkere end det er i dag. LMS har mange tilbud som bliver benyttet af personer, som er på vej ud af deres spiseforstyrrelse eller selvskade. Personer som er blevet behandlet i psykiatrien, men har brug for hjælp til at fastholde deres fremskridt – det kunne jo være et af de områder, hvor ministeren kan kigge mod civilsamfundet fremadrettet.

Tilbage