Kommentar til artikel på Altinget.dk

Den 26. april 2018

Altinget.dk har i dag kørt en række artikler om en ”ekstrem medarbejderflugt” i LMS. Tidligere medarbejdere har udtalt sig om deres opfattelse af arbejdsmiljø og vilkår i LMS. Ligesom en liste med de seneste 3 års medarbejdere er blevet omtalt.

26-04-2018

I LMS anerkender vi, at antallet af personer, som er stoppet i LMS gennem de seneste 3 år, er højt. Nogle er stoppet som følge af kortidsansættelser, manglende timelønnede opgaver eller udløb af projektmidler. Andre medarbejdere er stoppet på grund af at vi ikke har haft nok fokus på ledelse og på vores organisationsstruktur.  

Sidstnævnte er vi selvfølgelig meget opmærksomme på. Derfor har vi ved udarbejdelsen af LMS’ seneste APV  (arbejdspladsvurdering) – som ikke skiller sig mærkbart ud fra andre kontorvirksomheder – identificeret nogle områder, vi skal forbedre i organisationen.  Vi har tidligere på året iværksat en række tiltag, som bl.a. har til formål at sikre en bedre fastholdelse af medarbejderne. Her taler vi fx om efteruddannelse af ledere, ny organisationsstruktur, trivselstiltag samt en række ændringer i interne procedurer.

Vi arbejder hver dag for at styrke og forbedre kulturen i organisationen, og det gør vi i dialog med medarbejderne. Vi arbejder for at sikre et godt arbejdsmiljø, øget trivsel og fastholdelse af vores dygtige medarbejdere.

Det gør vi, fordi vi kontinuerligt fokuserer på at vores brugere skal have den bedst mulige rådgivning i mødet med LMS’ medarbejdere. Hvert år tager vi i mod opkald fra 6.000 årlige brugere fra hele landet, som vi forsøger at rådgive og støtte gennem samtale. Vi er stolte af, 95 % af dem, vi taler med, er tilfredse med vores hjælp. Men vores mål er naturligvis, at endnu flere personer kan få råd og støtte, og at tilfredsheden bliver endnu højere end de 95%, som dog er på det højeste niveau nogensinde.

Steen Andersen Ledsager
Generalsekretær
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Kontaktperson:  
Marketingchef
Henrik Kristian Christensen
hc@lmsos.dk
29443301

Tilbage