Anne Valentina Berthelsen er kandidat til LMS’ bestyrelse

Spiseforstyrrelser og selvskade, samt årsagen til at stadig flere unge og voksne rammes, skal på den politiske dagsorden. Det kræver et styrket LMS og en målrettet indsats, som jeg med min politiske erfaring og egen spiseforstyrrelse kan bidrage til.

10-09-2018

Jeg stiller op til LMS’ bestyrelse, fordi jeg mener, at vi skal gøre mere for at bremse stigningen i spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. LMS er til for at rådgive og tilbyde aktiviteter til brugerne af foreningen, men vi bliver nødt til også at arbejde for et større politisk og samfundsmæssigt fokus på området. Jeg er bekymret over stigningen i spiseforstyrrelser og selvskade blandt unge og voksne, og LMS skal sætte skub i politikerne for at skabe bedre og flere forebyggende indsatser.

Jeg er 24 år, studerende og folketingskandidat for SF i Region Sjælland. Til daglig arbejder jeg både med politik og interessevaretagelse, og jeg kender derfor værdien af, at foreninger som LMS melder sig i debatten, byder ind med forslag til løsninger og arbejder målrettet for et større samfundsmæssigt fokus på spiseforstyrrelser og selvskade. LMS skal være med til at påvirke politikerne og udvikle bedre indsatser med de erfaringer, som vi har med at rådgive og lave aktiviteter for brugerne.

Jeg har selv lidt af både risikoadfærd og spiseforstyrrelser, og min historie spiller selvfølgelig en stor rolle for mit ønske om at skabe løsninger og bremse den bekymrende udvikling. Jeg havde ikke adgang til et tilbud som LMS, da jeg var syg, og jeg vil derfor også gerne være med til at sørge for, at LMS’ rådgivning og aktiviteter bliver bredt længere ud i landet. LMS skal blive stærkere og både være endnu mere for flere brugere samtidig med, at vi sætter skub i de store politiske løsninger.

Den slags store visioner kræver først og fremmest en bestyrelse med mange forskellige erfaringer og kompetencer, som kan tage aktivt del i LMS’ udvikling, og det vil jeg gerne være en del af. LMS skal være et sted, hvor brugernes, de frivilliges og medarbejdernes oplevelser har indflydelse på foreningens udvikling, og hvor bestyrelsen og formandskabet har fingeren på pulsen – både internt i LMS og udenfor. Jeg håber, at i vil vise mig tillid, og at vi sammen kan sætte skub i LMS’ udvikling!

Tilbage