Pressemeddelelse: Bedre selvværd til børn og unge

07-06-2017

Flere undersøgelser viser, at alt for mange børn og unge har det skidt og kæmper med psykiske udfordringer. Det går ud over troen på eget værd, indlæringsevnen og deres generelle trivsel. Det skal vi lave om på. Derfor lancerer Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS et nyt selvværdsforløb til børn og unge. Her kan de få hjælp til at takle de udfordringer, der tit er forbundet med at være barn og ung. Formålet med forløbene er at styrke selvværdet og fremme trivslen hos børn og unge. Det Obelske Familiefond har banet vejen for selvværdsforløbene med en større donation.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS har mange års erfaring med at afholde selvværdsforløb for folkeskolens ældste klasser, og foreningen oplever en efterspørgsel fra skolerne efter at udvide forløbene til yngre aldersgrupper i folkeskolen og elever på landets gymnasier, produktionsskoler og efterskoler. Meningen med forløbene er at øge elevernes selvværd og gøre dem mere robuste, og samtidig er de med til at forebygge psykiske lidelser som spiseforstyrrelser og selvskade.

Forløbene vil blive skræddersyet til hver enkelt elevgruppe, og alle forløb har selvværd som overordnet tema. Hensigten er at styrke elevernes tiltro til dem selv og deres værd og at gøre dem mere robuste. Forløbene er forskellige, og et forløb i 5. klasse vil fx indeholde undertemaer som sprogbrug, normer, digital adfærd og køn og seksualitet, hvor et forløb i en gymnasieklasse i højere grad vil fokusere på temaerne spiseforstyrrelser og selvskade, forventningspres og kropsidealer.

Det nye tiltag bliver en realitet i samarbejde med Det Obelske Familiefond:
”Det Obelske Familiefond ser et stort potentiale i det nye selvværdsforløb. Stadig flere børn og unge er under et stort pres fra omverdenen og – ikke mindst – fra sig selv. Det kan føre til lavt selvværd og risiko for udvikling af psykiske lidelser som for eksempel spiseforstyrrelse eller selvskade. Derfor er det utroligt vigtigt med tiltag som dette, hvor der sættes ord på følelser og tanker, der kan være svære at tale om. Der er brug for en indsats, som styrker børn og unges selvværd og selvfølelse, og derfor kommer LMS´ initiativ på det helt rigtige tidspunkt.”
– Sune Gylling Æbelø, kommunikationschef i Det Obelske Familiefond.

Det Obelske Familiefond har støttet projektet med 2,5 mio. kr.

De nye selvværdsforløb forventes at være tilgængelige for landets skoler fra starten af 2018.

For yderligere pressehenvendelse kontakt LMS´ generalsekretær Steen Ledsager på telefon 3520 0310.

LMS arbejder for at skabe bedre vilkår for alle, der er berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade. Foreningen har otte rådgivninger fordelt rundt i hele landet.

Tilbage