Der er brug for en massiv investering i det danske sundhedsvæsen

Overbelægning fører til fejl og i sidste ende, at flere patienter dør – patienter, der burde have klaret sig. Analyser har for flere år siden vist, at overbelægning på medicinske afdelinger i det danske sundhedsvæsen er et stort problem. Alligevel er der ikke foretaget de nødvendige investeringer.

28-05-2019

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der stadig i 2018 er permanent overbelægning på flere medicinske afdelinger i alle fem regioner. Faktisk har omkring 50 procent af afdelingerne flere patienter liggende, end der er nomerede sengepladser.

Fra december 2015 til december 2018 er hver 20. seng på de medicinske afdelinger blevet nedlagt, selv om der stadig er store problemer med overbelægning – og selv om man i valgkampen for fire år siden lovede at sikre nedgang i overbelægningen. Der er brug for en markant investering i vores sundhedsvæsen nu, siger direktør Morten Freil fra Danske Patienter.

 

Utilstrækkelig behandling i psykiatrien

Presset på sundhedsvæsenet kommer også til udtryk i psykiatrien, hvor patienter ikke bliver tilstrækkelig behandlet.

Således viser en rundspørge fra Danmarks Radio og Dansk Psykiatrisk Selskab gennemført i maj 2019, at mange psykiatere oplever, at de op til flere gange om ugen bliver nødt til at udskrive psykisk syge patienter, der ikke er færdigbehandlede.

Læs hele artiklen fra Danske Patienter her.

 

Tilbage