Der er noget ravruskende galt

Der er noget ravruskende galt, når så mange børn har det dårligt mentalt. Kronik af Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

21-06-2018

En rapport fra Vidensråd for Forebyggelse fra 2014 kortlagde de foregående 20 års udvikling i danske børn og unges mentale helbred og konkluderede, at udviklingen går i den gale retning.

Tendensen er, at et stigende antal børn og unge har psykiske symptomer og lidelser i relation til mistrivsel. Herunder ensomhed, stress, selvskade, ADHD, spiseforstyrrelser, depression og angst. Der er sket en stigning i både forekomsten af selvrapporterede psykiske symptomer samt i antallet af diagnoser og medicinske behandlinger for psykiske lidelser blandt de 10-24-årige.

Læs Niels Christian Barkholts kronik fra Information her: 

Tilbage