Lad behandling af BED blive permanent

Flere medier er i dag ude med den positive nyhed om, at personer, som lider af tvangsoverspisning (BED), nu kan blive behandlet. LMS har arbejdet på dette i mange år, og derfor er vi naturligvis også glade for at det endelig er en realitet, men desværre vokser træerne ikke ind i himlen…

01-04-2019

Der er givet knap 62 millioner til behandling af spiseforstyrrelser, herunder BED, over de kommende 3 år, hvoraf LMS har modtaget 8,4 millioner. Midlerne er fordelt på i alt 8 projekter i hele landet. Det betyder, at en del af de ramte kan få behandling, men som det ser ud nu, så skal behandlingen være afsluttet inden udgangen af 2021. Belært af tidligere tiders sats-pulje bevillinger, så vil der være meget viden og erfaring, der går tabt, og de syge vil efterfølgende, igen, blive placeret i et vakuum, hvor de ikke kan få behandling.

LMS efterspørger to konkrete initiativer:

  • Gør behandlingen af BED permanent ved at sætte denne på finansloven
    • Derudover skal behandlingen udvides, så den bliver tilbudt i hele landet til alle BED-ramte med alle sværhedsgrader
  • Opret et nationalt videnscenter, som har permanent finansiering. Videnscenteret skal samle viden om spiseforstyrrelser (herunder BED) i ft. behandling, udbredelse mv.
    • LMS’ videnscenter, ViOSS, varetager gerne denne rolle/opgave

Vi har i LMS siden december haft åbent for en venteliste for at komme i behandling for BED og er i gang med de indledende screeningssamtaler. De første grupper starter i løbet af denne måned i København, Odense og Aalborg, hvor et overvældende antal personer er på ventelisten. Efterfølgende vil der blive åbnet for grupper i Sønderborg og Næstved.

”Samfundsøkonomisk er det ubegribeligt, at man ikke tidligere har oprettet denne behandling. Det giver sig selv, at personer, som overspiser på denne måde, ofte bliver stærkt overvægtige. Det er nødvendigt at behandle årsagen til overvægten, og ikke kun symptomerne, hvis man vil opnå varige forbedringer. Og overvægt hører vi jo tit om som et samfundsproblem. Vi vil derfor stærk anbefale, at finansieringen af BED-behandling bliver udvidet og gjort permanent, og at der oprettes et nationalt videnscenter for spiseforstyrrelser,” udtaler direktør i LMS Laila Walther. ”Kun på den måde tager vi lidelsen seriøst, og kun på denne måde vil vi opnå fornuftige resultater på området, for den enkelte og for samfundet generelt”.

Det vurderes, at mellem 40 – 50.000 danskere lider af BED (tvangsoverspisning) og forudsat at mindst 10 % lider af det i en sådan grad, at det er behandlingskrævende. Det betyder, at der løbende skulle være plads til ca. 4.000 patienter i behandlingen – målet for LMS er, at alle, som er behandlingskrævende, får tilbudt behandling. En stor del af denne behandling vurderes at kunne varetages udenfor psykiatrien.

Tilbage