Louise Skousen er kandidat til LMS’ bestyrelse

Spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd er et faktum, der skal tages hånd om med alvor. Et øget pres på unge er et omtalt emne og det fremtidige bidrag på arbejdsmarkedet er fra
regeringens side sat i fokus.

14-09-2018

Destruktiv adfærd opstår primært i teenageårene.

Præstationssamfundet kan manifestere en utilstrækkelighedsfølelse – særligt for sårbare unge –
som, i min optik, kan akkumulere forstyrret spisning og/ eller selvskadende adfærd, som udtryk
for et fortvivlet indre og dermed et behov for følelsesmæssigt regulering.

Dette er blot én, men en aktuel, anskuelse omkring problematikken. En spiseforstyrrelse er en individuel og kompleks sag, der kan tilkomme alle køn og som ikke nødvendigvis kommes til livs under en eventuel
hospitalsindlæggelse. Svingdørspatienter må være et udtryk for, at den behandling, der af det
offentlige tilbydes, måske ikke i tilstrækkelig grad håndterer problematikken.

Det er med et ønske om at omfavne berørte, der hvor systemet ikke slår til eller inden, de
eventuelt når dertil, samt udbrede en bedre forståelse af spiseforstyrrelser og selvskadende
adfærd, at jeg stiller op som bestyrelsesmedlem i LMS. LMS’ tilbud er bredspektrede og vores
rådgivning, som ydes af frivillige med personlig indsigt og erfaring, kan fungere som støtte til at
forstå sig selv og den respektive situation. For at kunne ændre omstændigheder, er man nødt til
at italesætte dem og gå til sagen selv – med en hjælpende hånd fra andre. For, at vi kan tilbyde
denne hjælpende hånd, er det vigtigt, at vi som organisation også tager hånd om de frivillige,
deres velfærd og sikre gode vilkår for, at de på motiveret vis står til rådighed. Jeg vil være med til
at styre LMS til synlighed og med bestyrelsen fordele foreningens midler og frivillige kompetente
ressourcer, så de som kæmper får blik for et sted, hvor de kan henvende sig, blive set og opleve
givende støtte, ved brug af vores tilbud.

Som frivillig foredragsholder hos LMS, har jeg gennem en årrække besvaret mange spørgsmål, og
med en personlig historie oplevet at give en indsigtsrig forståelse af, hvad en spiseforstyrrelse
omhandler samt hvad konsekvenserne heraf kan være. Med denne erfaring, er jeg bevidst om
vigtigheden af at formidle viden og kommunikere om spiseforstyrrelser og selvskade. Selv har jeg
været gennem mange og lange indlæggelser og kender derfor til psykiatrien indefra. Jeg ser LMS’
tilbud som gode, hvis man søger hjælp udenfor systemet, hvorfor også jeg er motiveret for at stille
op som kandidat. LMS’ motivation er at give håb, støtte og rådgivning. Mit håb er at kunne
bidrage til foreningens foretagender, fremme disse, samt få indflydelse på stemmen i debatten;
at drøfte problemstillinger, i fællesskab finde gode løsninger og oplyse andre ved indsigt og viden
er noget, jeg gerne stiller op til.

Jeg er 26 år og bosat i Odense, hvor jeg bor på kollegie. Jeg studerer psykologi og filosofi på
Syddansk Universitet; et studie, jeg kom til ad omveje. Filosofien opdagede jeg på mit
højskoleophold i 2013, som jeg efter mange indlæggelser valgte at tage på, med hensigten at
blive integreret i samfundet og få et socialt liv, igen. Som 15-årig fik jeg et psykisk sammenbrud
efter adskillige års social ekskludering; efterfølgende blev jeg diagnosticeret med svær anoreksi.
Hele min historie har ført mig til der, hvor jeg står i dag og det er mit håb, at komme til at høre
lignende historier fra andre munde, hvorfor også jeg finder bestyrelsen af organisationen LMS’
arbejde, med støtten til (d)et velfungerende liv, vigtig.

Tilbage