Ny bestyrelse i LMS

Tirsdag den 26. juni fik LMS en ny bestyrelse i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

27-06-2018

Den nye bestyrelse i LMS blev valgt uden modkandidater til den ekstraordinære generalforsamling i LMS. 

Den samlede bestyrelse havde valgt at stille deres kandidatur til rådighed som følge af en række afsløringer omkring arbejdsmiljøet i LMS. Bestyrelsen var ikke bevidst om den dårlige trivsel blandt medarbejderne, men tog deres ansvar seriøst og valgte derfor at trække sig. Det var så op til hver enkelt medlem om de ønskede at genopstille, ligesom alle valgbare medlemmer kunne stille op. 

Der var et enkelt medlem som stillede op. Det var Katya Felicia Nielsen. Katya har været frivillig i LMS i 2 år i Odense, og før det har hun været medlem af bestyrelsen i Ventilen Danmark. Katya er således nyvalgt bestyrelsesmedlem i LMS frem til generalforsamlingen i 2020. 

Louise Linde blev ny formand og Ditte Rosenkrands ny næstformand. Derudover blev Erling Sørensen og Anders Elvang valgt ind som bestyrelsesmedlemmer. Alle 4 har tidligere været i bestyrelsen i LMS. 

“Vi har nu et stort arbejde foran os. Vi skal revidere vores vedtægter, så vi inviterer flere mennesker indenfor. Vi ønsker, at så mange gode kræfter som muligt kan være med til at skabe et endnu bedre LMS fremadrettet, og det kræver nogle vedtægter der beviser dette. Den nye ledergruppe er allerede i gang med det indledende arbejde til dette, og har været det lidt tid, og så skal vi i bestyrelsen diskutere det oplæg de kommer med,” siger Louise Linde, formand i LMS. “Derudover er det jo vores topprioritet at ansætte en ny generalsekretær og sikre, at det arbejdsmiljø vi allerede kan se er i bedring fortsætter denne rejse.”

 

Forsidefoto (c) Arthur J. Cammelbeeck/Altinget

 

Tilbage