Nyt tiltag til børn og unge

I løbet af næste år vil det blive muligt for børn og unge med en begyndende spiseforstyrrelse at få hjælp, selv om de endnu ikke opfylder alle diagnosekriterierne. I forbindelse med årets satspuljeforhandlinger er partierne - alle undtagen Enhedslisten - blevet enige om at afsætte i alt 214,6 millioner kroner til en ny såkaldt fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. LMS er glade for at der kommer et tiltag, men uenige i formen.

07-11-2017

Aftalen er faldet på plads stort set samtidig med, at Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade i weekenden var ude med et opråb for at gøre opmærksom på, at der mangler en tidlig indsats, så mennesker med begyndende spiseforstyrrelse kan få hjælp, inden de bliver så syge, at det risikerer at forme resten af deres liv, og de måske aldrig bliver raske igen.

Landsforeningen foreslog en kommunal indsats, men ifølge sundhedsministeren er det et helt bevidst valg, at indsatsen placeres i regionerne.

‘Der er for stor forskel på kommunernes størrelse i forhold til, hvordan de kan håndtere sådan en indsats. Nogle kommuner er så store, at det sagtens ville kunne lade sig gøre, men andre er for små. Ved at pålægge regionerne ansvaret sikrer vi, at det ikke er postnummeret, der afgør, om du får et tilbud om hjælp.’

‘Det er en illussion at forestille sig, at psykisk sårbare unge på det stadie vil være interesserede i at tale med en ‘fremskudt regional funktion’, og slet ikke en fra børne- og ungdomspsykiatrien. Det er for voldsomt, og det signalerer ikke ligefrem, at man gør noget for at møde de unge mennesker der, hvor de er’ udtaler Steen Ledsager, generalsekretær i LMS. 

Læs hele artiklen her:

Nyt tiltag til børn med spiseforstyrrelser og selvskade 

Tilbage