Psykiatrien skal give flere kram og mere omsorg

Jeg var aldrig blevet fri af min spiseforstyrrelse, hvis ikke personalet på Gentofte Hospital havde engageret sig i mig som et menneske med følelser, ambitioner og behov for et kram. Sådan skriver Sidsel Welden i sin Kronik i gårsdagens Information.

03-10-2017

En god relation mellem patient og behandler har en stor betydning for udbyttet af behandlingen af en spiseforstyrrelse. Især er det væsentligt, at patienten føler sig forstået af sin behandler og at behandlingen opleves som et samarbejde. For deltagerne har det betydning for udbyttet af behandlingen, om de føler, at de samarbejder med deres behandler. Jo mere behandlingen opleves som et samarbejde, desto større selvvurderet udbytte af behandlingen. Det fastslår ViOSS – Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade. 

Sidsel Weldens kronik bekræfter netop dette – at alliancen mellem behandler(e) og patient er af afgørende betydning for helbredelsen af spiseforstyrrelser.

Du kan læse hele kronikken her

Tilbage