Sabine Elm Klinker udnævnes til konstitueret generalsekretær

Mandag aften afholdt bestyrelsen ekstraordinært bestyrelsesmøde og her blev Sabine Elm Klinker udnævnt til konstitueret generalsekretær.

09-05-2018

”Vi har udnævnt Sabine Elm Klinker som konstitueret generalsekretær. Sabine har været en dygtig medarbejder gennem 6 år, og har senest som leder af ViOSS, Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade, god erfaring med ledelse.

Sabine kan således bibringe en anden ledelsesstil, stor viden om både selvskade og spiseforstyrrelser – og så kender hun LMS indgående, og kan træde direkte ind i positionen.” udtaler formand Anne Minor Christensen.

”Jeg takker bestyrelsen for udnævnelsen. Der er uden tvivl en stor opgave foran os, men jeg fornemmer at medarbejderne bakker op om den nye ledelse, og at vi sammen kan gøre LMS endnu stærkere. Jeg håber, at vi med den nye handlingsplan, den nye ledergruppe og alle vores fantastiske kolleger, frivillige såvel som ansatte, kan få en arbejdsplads, som er blandt de bedste i branchen – det vil sikre at vores brugere de bedst mulige oplevelser,” udtaler Sabine Elm Klinker.

Handlingsplanens overordnede formål:

Ny organisationsstruktur skal sikre klare linjer og tillid gennem rækkerne
Ny ledergruppe med klare beføjelser og en mødestruktur der sikrer at al information gives hele vejen gennem systemet. Ledergruppen er nedsat, ny konstitueret generalsekretær udnævnt, og ledergruppen er allerede trukket i arbejdstøjet med de første initiativer.

Flere ressourcer til medarbejdertrivsel
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, involvering af medarbejdere i udvikling af trivselspolitikker og ekstern hjælp til at klarlægge den nuværende trivsel, og hvad der kan gøres bedre.  

Tydeliggørelse af bestyrelsens rolle
Klare rollefordelinger, og ansvarsområder. Fast rapportering vedr. medarbejdertrivsel, så en lignende situation ikke kan opstå i fremtiden.

Tilbage