Selvskade er et samfundsproblem

Børn og unge der skader sig selv er ikke et nyt fænomen, men omfanget er stigende, og det bekymrer Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Der er behov for en national handlingsplan og målrettede indsatser for at komme det til livs.

12-09-2019

”Vi bliver i vores rådgivning kontaktet af mange bekymrede forældre. Forældre, som oplever at deres børn mistrives i så høj en grad, at de kun kan se den ene udvej at skade sig selv. Som samfund kan vi ikke være bekendt bare at se passivt til – det er på tide, at vi se handling” udtaler direktør i LMS, Laila Walther.

Bo Møhls undersøgelse på 4 danske gymnasier viser, at op mod 25 % af de unge har skadet sig selv inden for det seneste år. At problemet er lidt større blandt piger end drenge og at det er i 2. g omfanget er størst.

”Da vi første gang blev kontaktet af en dreng på 7 år, som havde skåret i sig selv, fordi han mistrivedes blev vi forfærdede. Tænk, at mistrives i så høj grad, og så alligevel finde ressourcerne til at finde vores telefonnummer og ringe til os for at få hjælp. Samtidig er det skræmmende, at der ikke er nogen, som har kunnet stoppe det inden det nåede der til. I dag oplever vi stadigt flere børn og unge, som skriver til os på SMS eller på vores chat med netop selvskade, men det er svært at hjælpe dem – for der er ikke noget sted at henvise dem til. Hvis de ikke har en anden diagnose, så kan de ikke få hjælp i det etablerede sundhedsvæsen” fortsætter Laila Walther.

LMS har 4 forslag til politikerne

  1. Lav en national handlingsplan for selvskade
  2. Opkvalificér skolelærere, skolepsykologer og pædagoger i SFO’er til bedre at kunne opspore selvskade
  3. Gratis psykologhjælp til dem der har brug for det
  4. Lav en informationskampagne, så vi alle bliver opmærksomme på at dette er et reelt problem, som der skal sættes en stopper for

”Vi har i flere år oplevet, at en stigende del af dem der henvender sig til os på især SMS og Chat lider af selvskade. Det er ofte nogle svære samtaler, da vi ikke har noget sted at henvise de unge til. Der er ikke nogen tilbud i sundhedsvæsenet. De unge kan naturligvis komme ind til rådgivningssamtaler hos os, men decideret behandling, det er det der er brug for” udtale Mette Prangsgaard Andersen, rådgivningskoordinator i LMS.

For yderligere kontakt kan du kontakte LMS’ Direktør Laila Walther på 4045 2370 eller lw@lmsos.dk.

Tilbage