Seminar om selvskade for fagpersoner

Hvad ved vi om selvskadende adfærd?

11-12-2018
Du indbydes til seminar om den nyeste viden om metoder og indsatser for mennesker med selvskadende adfærd.

Seminaret arrangeres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Implement og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS. 

På seminaret præsenterer vi en erfaringsopsamling om effektive metoder målrettet mennesker med selvskadende adfærd, som Implement har udført for Sundhedsstyrelsen.

Erfaringsopsamlingen indgår i satspuljeprojektet ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade”. Som et led i satspuljeprojektet håber vi at kunne fremlægge friske data på seminaret om udviklingen i antallet af unge mennesker med selvskadende adfærd.

Tid og sted 
Den 24. januar 2019 kl. 10-14 hos LMS, Dronningens Tværgade 48, st.,1302 København K.

Målgruppe 
Fagpersoner, der beskæftiger sig med selvskade, regioner, kommuner, praksissektor og frivilligorganisationer.

 
Tilmelding
UDSOLGT
 

Foreløbigt program 
10.00-10.05     Velkomst og program v/ LMS

10.05-10.15     Den nationale ambition for initiativerne i satspuljen v/ Sundhedsstyrelsen

10.15-11.05     Hvad ved vi om selvskade? v/ Bo Møhl, professor ved Aalborg Universitet 

11.05-11.20     Pause

11.20-11.50     ”10 år i selvskadens greb – en personlig fortælling” v/ LMS-foredragsholder 

11.50-12.50     Hvordan løfter kommunerne opgaven? v/ Implement og to kommuner 

12.50-13.20     Frokost

13.20-13.50     Hvad kan vi lære af Sverige? v/ Lotte Rubæk, leder af Team for selvskade, Region H

13.50-13.55     Afrunding v/ Sundhedsstyrelsen

13.55-14.00     Tak for i dag v/ LMS

Der serveres kaffe/te og sandwich i løbet af seminaret. 

Tilbage