Nu skal der ses fremad

Ny ledergruppe, ekstra fokus på trivsel og medarbejderinvolvering er to af de initiativer bestyrelsen har igangsat.

09-05-2018

Altinget.dk har bragt en række artikler, som har medført, at bestyrelsen har fået øjnene op for, at der skal ske markante ændringer internt i LMS. Derfor har vi mandag aften vedtaget en ny handlingsplan, som skal sikre at LMS også i fremtiden giver vores brugere den bedst mulige oplevelse. Brugere der heldigvis ikke har været berørt af den interne uro. Bestyrelsen ser med største alvor på de oplysninger, de er kommet i besiddelse af, og vil derfor fokusere på at gøre LMS til en arbejdsplads, som vi alle kan være stolte over.

Handlingsplanen er delt i tre. Ny organisationsstruktur, flere ressourcer til medarbejdertrivsel og tydeliggørelse af bestyrelsens rolle. De primære formål med handlingsplanen er at sikre, at der etableres en ubetinget tillid til at alle gør deres bedste i deres arbejde, og at alle medarbejdere trives i deres job.

”Vi er i bestyrelsen blevet bekendt med, at medarbejdertrivslen gennem længere tid ikke har været god nok. Derfor handler vi øjeblikkeligt. Den nye handlingsplan skal sikre at alle medarbejdere føler sig hørt og informeret, og mindst lige så vigtigt, inddraget, i LMS nye tiltag fra projektidé til gennemførelse og evaluering.

Selvom det ikke har været behageligt med den seneste tids skriverier, så tror jeg faktisk at der er kommet noget godt ud af det, og at medarbejderne mærker en forskel. Jeg tror, at LMS kommer styrket ud af dette forløb.

Vi er en frivillig bestyrelse, som arbejder med denne sag fordi den berører os dybt, menneskeligt og fagligt. Vores intentioner er, og har altid været, at vi vil gøre det bedst mulige for sagen.

Vi har nu udnævnt en ny ledergruppe, med konstitueret generalsekretær Sabine Elm Klinker i spidsen. Ledergruppen vil få øgede beføjelser, og vi har stor tiltro til at de er de rette til at lede medarbejderne på en måde, der giver vores brugere den bedst mulige støtte og rådgivning.

Bestyrelsens, og den nye ledergruppes primære fokus i den kommende tid vil være, at medarbejderne føler at det er en god oplevelse at komme på arbejde – det giver den bedst mulige støtte og rådgivning til vores frivillige og brugere. Medarbejderne skal have tillid til at vi gøre vores bedste i bestyrelsen. Vi har i hvert fald alle i bestyrelsen stor tillid til medarbejderne – og inviterer derfor gerne medarbejderne til dialog, hvis de har noget de vil dele med os,” siger formand Anne Minor Christensen

 

 

Handlingsplanens overordnede formål:

Ny organisationsstruktur skal sikre klare linjer og tillid gennem rækkerne
Ny ledergruppe med klare beføjelser og en mødestruktur der sikrer at al information gives hele vejen gennem systemet. Ledergruppen er nedsat, ny konstitueret generalsekretær udnævnt, og ledergruppen er allerede trukket i arbejdstøjet med de første initiativer.

Flere ressourcer til medarbejdertrivsel
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, involvering af medarbejdere i udvikling af trivselspolitikker og ekstern hjælp til at klarlægge den nuværende trivsel, og hvad der kan gøres bedre.  

Tydeliggørelse af bestyrelsens rolle
Klare rollefordelinger, og ansvarsområder. Fast rapportering vedr. medarbejdertrivsel, så en lignende situation ikke kan opstå i fremtiden.

Tilbage