Spiseforstyrrelser i elitesport

Unge elite idrætsudøvere er udsat for stort pres og det stiller særlige krav til deres trænere om at kunne støtte dem til at blive hele mennesker.
Dansk Svømmeunion får i DR programmet ”Svømmestjerner – under overfladen” alvorlig kritik af de træningsmetoder der har været i unionen.

23-04-2019

”Hverken offentlige vejninger eller udskældning og en voldsom sprogbrug overfor udøverne er acceptabelt” siger direktør Laila Walther og fortsætter ”LMS tager naturligvis stærkt afstand fra disse metoder, og håber at den opmærksomhed der nu er kommet vil føre til grundlæggende ændringer, der fokuserer på den enkelte person som et helt menneske, og ikke ”blot” en udøver”.

Eliteidrætsudøvere, eller udøvere, som er på vej til at blive det, er en særlig udsat gruppe. I de unge år, hvor man er letpåvirkelig, har trænere og ledere i sporten en særlig status for de unge, og deres håndtering af de unge kan således være en udløsende faktor i ft. at udvikle en spiseforstyrrelse. DR har belyst problemerne i programmet ”Svømmestjerner – under overfladen”, men det er en problematik man også oplever i mange andre sportsgrene. For at komme problemet til livs er der derfor brug for en større indsats, hvor relevante aktører går sammen og får uddannet de trænere og ledere, som måske ikke har den nødvendige viden i dag.

LMS har en række råd til hvordan vi kan komme videre.

  1. I samarbejde med DIF skal der udvikles en række uddannelsestilbud til trænerne i specialforbundene. Trænere og ledere skal vide hvad de skal være særlig opmærksomme på, hvad de evt. skal undgå at sige til de unge, og hvad de skal gøre når de oplever en udøver, som har begyndende problemer med fx en spiseforstyrrelse.
  2. Målrettede rådgivningstilbud til såvel de unge som trænerne. Dette kan fx ske gennem en række af LMS eksisterende tilbud, som faglig sparring til trænerne og en rådgivningstelefon til udøverne.
  3. Mere viden på området. Der er gennemført en række undersøgelser på internationalt plan på området, men vi mangler noget i dansk kontekst. LMS og ViOSS vil således gerne opfordre til at vi i samarbejde med DIF og specialforbundene kan lave en større dansk undersøgelse, hvor udøverne anonymt kan fortælle om de udfordringer de oplever, hvor stort omfanget reelt er. Dette vil give os muligheden for på længere sigt at give de bedste tilbud for den enkelte.

LMS har i dag kontaktet såvel DIF som Dansk Svømmeunion med en invitation til samarbejde. Vi håber, at vi med denne håndsrækning kan være med til at sætte fokus på et problem, som ikke må vokse sig større, og samtidig hjælpe de udøvere, som allerede har problemerne inde på livet.

Hvis du vil se ”Svømmestjerner – under overfladen” kan du gøre det her: https://www.dr.dk/sporten/tema/spiseforstyrrelser-i-elitesport

Tilbage