Steen Andersen fratræder sin stilling som generalsekretær for LMS

Steen Andersen, der har været en del af LMS siden foreningens begyndelse i 2001, har i dag valgt at give bestyrelsen sin opsigelse som generalsekretær for foreningen.

04-05-2018

”Jeg ønsker, at LMS, som jeg har brugt 18 år på at bygge op, skal have de bedste muligheder for at vokse og udvikle sig i den rigtige retning. Det er – og har altid været – sagen, der er det vigtigste for mig. Jeg giver derfor bestyrelsen min opsigelse. Det gør jeg, fordi jeg inderligt ønsker, at LMS skal fortsætte som en forening i vækst, der hver dag gør en forskel for sårbare mennesker. Det kræver, at der nu sker et generationsskifte, hvor nye ledere kan løfte foreningen videre”, Steen Andersen.

Bestyrelsen anerkender Steens valg, som kommer i forbindelse med en større intern indsats med fokus på medarbejdstrivsel og arbejdsmiljø i LMS.

”Jeg er som formand stolt af de mange resultater, jeg har skabt sammen med Steen. Steen har været den drivende kraft bag LMS, og han har løftet det til imponerende højder. Nu vil vi så se på, hvordan LMS skal udvikle sig fremadrettet – særligt også i forhold til medarbejdertrivsel. Et godt arbejdsmiljø og motiverede medarbejdere i LMS er helt afgørende. Derfor vil vi også nu se fremad og sikre, at LMS er en attraktiv og velfungerende arbejdsplads”, Anne Minor Christensen.

Bestyrelsen er indkaldt til et ekstraordinært møde på baggrund af Steen Andersens opsigelse samt en række artikler om arbejdsmiljøet i LMS. Her vil bestyrelsen og ledelsen drøfte den fremadrettede organisering samt en konkret handlingsplan udarbejdet af ledelsen. Det forventes, at initiativerne i en handlingsplan for et bedre arbejdsmiljø kan iværksættes allerede fra næste uge.

Sabine Elm Klinker, der er souschef i LMS og leder af Videnscenter om spiseforstyrrelse og selvskade vil i den kommende periode overtage ledelsen af LMS sammen med bestyrelsen til, der er truffet endelige beslutninger om LMS’ fremtidige organisering.

Tilbage