Sundhedsstyrelsen undervurderer omfanget af selvskade

Vi har behov for en national handlingsplan mod selvskade i Danmark for på den måde at sikre en koordineret indsats med tidlig opsporing og ensartet og effektiv behandling af selvskade i alle stadier.

10-10-2017

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Børns Vilkår, Børnerådet, Bo Møhl* og Lotte Rubæk* arbejder politisk sammen om at få lavet en national handlingsplan for selvskade.  

Bo Møhl og Lotte Rubæk konkluderer, at den metode, som SIF har benyttet og Sundhedsstyrelsen nu konkluderer på baggrund af, kun viser toppen af isbjerget. 

SIF har udgivet en rapport som klonluderer, at der er 7004 nye tilfælde af selvmord, selvmordsforsøg og selvskade pr. år, så er der tale om en meget stor underestimering, når det kommer til selvskade, hvilket også antydes i rapporten. Antallet af unge, der skader sig selv, har udviklet sig næsten epidemisk i de senere år, hvilket til dels hænger sammen med, at selvskade ”smitter” på de sociale medier. Når sår efter cutting eksponeres på YouTube eller Instagram, så kan det inspirere andre sårbare sjæle til at afprøve det samme.

Når selvskade ikke selvstændigt registreres med en diagnosekode, så er det uhensigtsmæssigt at forsøge at estimere forekomsten ved at kigge på antallet af registrerede diagnosekoder! Man må derfor i stedet se på undersøgelser, der er lavet over udbredelse: Børnerådet fandt i 2016, at 22 procent af eleverne i 9. klasse har skadet sig selv. Dette svarer til, hvad man finder i andre undersøgelser her i landet og internationalt set. Der er langt flere, der skader sig selv, end de 7004, som nævnes i SIF-rapporten.

Til trods for den grove underestimering koster disse 7004 personer årligt det danske samfund 3.600.000.000 kr.

Læs hele artiklen her.

 

Bo Møhl er psykolog og professor ved Aalborg Universitet
Lotte Rubæk er psykolog og specialist i psykoterapi i Region Hovedstadens Psykiatri.

Tilbage