Susanne Boch Waldorf stiller op til bestyrelsen

Udfordringerne i forhold til spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd kalder på en ansvarlig og engageret tilgang, hvilket jeg vil gøre mit allerbedste for at leve op til, hvis jeg bliver valgt til LMS’ bestyrelse. Jeg har en ph.d. i organisationsudvikling, er tidligere leder inden for sundhedsområdet, og har en personlig erfaring, der er min drivkraft for at stille op.

09-10-2018

Mellem kald og kompetencer

Det er vigtigt, at forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd kommer øverst på den politiske dagsorden. Som jeg ser det, skal bestyrelsen skabe rammerne for at LMS er en velfungerende organisation i stand til at løfte opgaverne på en visionær og fornuftig måde. Dette er ikke nemt i et felt, hvor der er mange forskellige målgrupper, professioner, myndigheder og frivillige.

Jeg er lektor på Copenhagen Business School, hvor jeg underviser i ledelse, strategi, brugerinvolvering og organisationsudvikling. Særligt sundhedsområdet har min store interesse. Min ph.d. handlede om etableringen af sundhedscentre i de danske kommuner. Tidligere var jeg fuldmægtig i Sundhedsministeriet, kontorchef i Københavns Kommune, og forsker hos Institut for Folkesundhed. Disse stillinger har givet mig et stort personligt og fagligt netværk samt indsigt i de grundlæggende politiske beslutningsprocesser på kommunalt, regionalt og nationalt plan. Min faglige baggrund har medvirket til, at jeg har nogle af de vigtige kompetencer, der er brug for i LMS’ bestyrelse.

Når det er sagt, så har jeg også en personlig historie. Da jeg var teenager og helt op i tyverne, led jeg af spiseforstyrrelser. Det var på et tidspunkt, hvor der desværre ikke var mange – om nogen – behandlingsmuligheder i Danmark. Jeg har derfor selv oplevet, hvor vigtigt det er at kunne søge rådgivning og blive støttet i kampen om at leve et godt liv. Jeg vil rigtig gerne arbejde for at området prioriteres højere.

Jeg er 54 år og bor i en lejlighed i København, hvor jeg p.t. er medlem af ejerforeningens bestyrelse. Jeg er gift med min mand, der er praktiserende læge. Sammen har vi to skønne børn på hhv. 27 og 24 år. I min fritid er jeg glad for koncerter, løbeture og oplevelser.

Det er mit håb, at foreningens vigtige medlemmer kan se mig som et engageret bestyrelsesmedlem, der har de rette kompetencer og et dybt personligt kald.

Tilbage