Svar på artikel i Altinget 29. juni

Altinget har bragt en artikel i dag den 29. juni vedr. vores ekstraordinære generalforsamling. Her bliver det bla. nævnt, at der intet er gjort for at hverve nye bestyrelsesmedlemmer samt at hele den ekstraordinære generalforsamling var en skinmanøvre. Vi er uenige i den kritik der bliver rejst, og vil her redegøre for dette.

29-06-2018

Er der gjort noget for at hverve nye bestyrelsesmedlemmer?

Et medlem udtaler, at hun er overrasket over, at bestyrelsen intet har gjort for at hverve nye bestyrelsesmedlemmer. Det er vi ikke enige i. Der er iværksat flere tiltag:

  • På LMS’ hjemmeside er det nævnt, at bestyrelsen trækker sig, og der skal vælges en ny bestyrelse blandt medlemmerne.
  • Der er sendt brev til alle medlemmer med samme indhold.
  • Der er sendt e-mail til alle medlemmer, som har givet os deres mailadresse, med samme indhold.
  • Der er taget direkte kontakt til en række medlemmer, som er valgbare jf. LMS’ nuværende vedtægter – herunder det samme medlem som mener intet er gjort – for at opfordre dem til at stille op. Dette har resulteret i et nyt bestyrelsesmedlem og to der er interesserede i at gøre en indsats i forhold til nye vedtægter og efterfølgende måske indtræde i bestyrelsen.

Vi mener således, at LMS har forsøgt at række ud efter de medlemmer, som var valgbare efter de gældende vedtægter. Er der gjort nok? Nej, det er der jo ikke, når vi ikke har en fuldtallig bestyrelse, men vi havde faktisk både forventet, og håbet på, at flere medlemmer ville stille op, herunder nogle af underskriverne fra manifestet.

Skulle vedtægterne have været ændret nu?

Det mener vi ikke. Der blev udtalt en massiv mistillid til bestyrelsen, som derfor valgte at stille deres mandat til rådighed. Tre medlemmer, herunder formanden valgte ikke at genopstille.

Hvis den bestyrelse der var mistillid til havde lavet forslag til vedtægtsændringer, var det nok også blevet anfægtet af de eksperter der udtaler sig i Altinget, og det mener vi ville have været berettiget. Det er den nuværende bestyrelses holdning, som det også er blevet forklaret til Altinget, at vedtægterne skal ændres. Og også på de punkter, som er nævnt. Det kræver blot at medlemmerne først havde en mulighed for at indsætte de bestyrelsesmedlemmer, som de havde tillid til, og det har de nu på demokratisk vis inden for vedtægterne haft mulighed for.

Arbejdet med nye vedtægter er sat i gang, og de vil komme til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der så forhåbentligt også kan blive valgt nogle flere gode kræfter til bestyrelsen. Dette kan dog ikke ske før til september, selvom eksperter i Altinget mener, at det burde gøres øjeblikkeligt. Vedtægtsændringer skal ske på en ekstraordinær generalforsamling, som skal varsles korrekt. I indkaldelsen til denne bør forslaget til vedtægtsændringer inkluderes. Pga. sommerferien er det ikke muligt at indkalde til denne før tidligst i starten af august, og så er vi altså i efteråret før generalforsamlingen kan gennemføres, hvis medlemmerne samtidig skal have en mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Hvor mange var ikke valgbare?

Ud af LMS’ medlemsskare var der 19 personer, som ikke var valgbare. Ændring af seksmåneders reglen alene ville altså have resulteret i at 19 ekstra personer kunne stille op.

Professionelle kræfter i bestyrelsen?

Ja tak – det vil vi gerne have. Og derfor vil vi også ændre vedtægterne. De stærke kompetencer, som en tidligere medarbejder nævner, hun har talt med, og som har ønsket at stille op til bestyrelsen har vi ikke hørt fra. Havde de henvendt sig havde der været en mulighed for at de kunne hjælpe bestyrelsen med vedtægtsarbejdet frem til de kunne vælges ind. Vi opfordrer derfor alle, som kunne have lyst til at bidrage, til at kontakte bestyrelsen. Den hjælp vil vi i LMS være taknemmelige for.

Hvad nu?

Arbejdet med vedtægterne er sat i gang. En række medlemmer har udtrykt ønske om at hjælpe med vedtægterne, og dem er vi ved at gå i dialog med. Vi vil få indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling. Her håber vi samtidig, at vi kan supplere bestyrelsen med nye kræfter, så vi får de kompetencer i bestyrelsen, som vi alle er enige om at der er behov for. Og i april får vi igen mulighed for at supplere med endnu flere gode kræfter.

Afslutningsvis vil vi gerne pointere, at den proces, der er blevet sat i gang, har været det rigtige for LMS. Det gode arbejdsmiljø som vi arbejder på at skabe, havde ikke kunnet lade sig gøre uden et nødvendigt skub. Og det er foranlediget af gruppen af tidligere medarbejdere. Det arbejde, der pågår nu sigter netop på at ændre på de forhold, som de har gjort opmærksom på. Det må vi blive bedre til at kommunikere ud, og håber derfor, at når vi fremadrettet igen rækker hånden ud, så vil der blive taget imod den, så alle misforståelser kan blive ryddet af vejen.

 

Tilbage