Tillykke til de nye ministre

Vi har i dag fået 20 nye ministre. LMS vil gerne ønske dem tillykke og glæder os til samarbejdet.

27-06-2019

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har i deres fælles politiske forståelse beskrevet en lang række punkter, som de vil arbejde på i den kommende regerinsperiode. Et af de punkter vi i LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade har fokuseret på er løftet om et markant løft af psykiatrien. 

I den fælles forståelse står der: 

Løfte psykiatrien.

En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:

  • Forebyggelse af psykisk sårbarhed.
  • En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.
  • Flere sengepladser i psykiatrien.
  • En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.

LMS har høje forventninger til dette arbejde.

Personer med spiseforstyrrelser er ofte ramt af gennindlæggelser, hvilket forringer behandlingsresultaterne. Derfor er det glædeligt at den nye regering vil sætte fokus på at nedbringe antallet af genindlæggelser

Den forebyggende indsats er nødvendig, hvorfor LMS arbejder med forebyggelse i folkeskolen gennem vores mindtalk workshops. Vi håber således, at vi kan være regeringen behjælpelige ud fra den viden vi har oparbejdet gennem dette arbejde de seneste mange år.

Flere sengepladser i psykiatrien er efterspurgt. Der er ikke nok sengepladser til børn og unge med anoreksi, og personer med BED (Tvangsoverspisning) får i dag ikke tilbudt behandling. 40 – 50.000 danskere lider af BED, og når de skal i behandling, så det er nødvendigt, at udvide antallet af personer, der kan behandles for spiseforstyrrelser i Danmark. 

Gratis psykologhjælp – også til børn og unge. JA tak. I dag kan personer med spiseforstyrrelser eller selvskade slet ikke få psykologhjælp, eller i det hele taget hjælp, hvis de ikke er “syge nok”. Så gratis psykologhjælp, også til den gruppe, som i dag ikke får nogen hjælp.

LMS’ løfte: 
Laila Walther, direktør for LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade siger: “Vi vil holde den nye regering op på disse tiltag. Vi skal se forbedrede forhold for alle, som er ramt af spiseforstyrrelser og selvskade. 

Helt konkret, så arbejder vi fx på at alle der er ramt af BED skal tilbydes behandling og at der kommer et nationalt videnscenter for spiseforstyrrelser. Til dette har vi brug for politisk handling – og det vil vi følge op på i den kommende regeringsperiode.

Derudover, så glæder vi os til at indgå i en dialog med regeringen omkring hvordan den manglende finansiering fra SATS puljen bliver erstattet, når denne bortfalder.

Vi glæder os til at arbejde sammen med den nye regering – og se resultaterne også på vores område.”

 

 

Tilbage