Vedtægtsændringerne vedtaget

Den 24. september afholdt LMS ekstraordinær generalforsamling vedr. ændringer af vedtægterne.

11-10-2018

LMS og en række af LMS’ interessenter har i længere tid ønsket at få opdateret vedtægterne, og sikre, at disse blev så gennemsigtige som muligt, og passende til en organisation af LMS’ størrelse. 

Den 24. september fremlagde bestyrelsen det arbejde de sammen med LMS’ sekretariat har lagt i at ændre vedtægterne. På en velbesøgt generalforsamling blev hvert enkelt punkt gennemgået og diskuteret. Enkelte punkter blev tilrettet, så de sprogligt fremstod mere klart mens et enkelt punkt helt blev taget af bordet, da medlemmerne kom med en række gode input. 

Alt i alt var det en god debat, som blev rundet af med at vi kunne glæde os over at vedtægterne nu er væsentlig mere åbne og imødekommende og at de nu afspejler de ønsker medlemmer har. 

Læs referat af generalforsamlingen her.

De nye vedtægter kan læses her.

Husk, at der den 24. oktober er valg til bestyrelsen. I alt 2 pladser i bestyrelsen og 2 suppleantposter skal besættes. 

Alle medlemmer kan deltage til generalforsamlingen og alle medlemmer, som har betalt deres kontingent og været medlem fra den 8. oktober 2018 eller tidligere kan stille op. 

Tilbage