ViOSS søger personer med spiseforstyrrelse og deres forældre til en ny undersøgelse

19-06-2017

Videnscenter om spiseforstyrrelse og selvskade (ViOSS) er i gang med at undersøge, hvilken betydning relationen mellem patient og behandler har i et behandlingsforløb for personer med spiseforstyrrelse. Undersøgelsen skal bruges til at få et indblik i patient og behandler-relationen og dens betydning for behandlingen. Undersøgelsen vil bidrage med viden, der kan nuancere debatten om behandling af personer med spiseforstyrrelser.

Så er du, eller har du været i behandling for en spiseforstyrrelse? Eller er du forældre til et barn som er, eller har været i behandling for en spiseforstyrrelse? Så kan du nu hjælpe ViOSS med en ny undersøgelse.

Din deltagelse vil være anonym, og det tager ca. 10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Hvis du er interesseret i, at deltage i undersøgelsen så klik på det link, som passer til dig.

Til dig der er/har været ramt af en spiseforstyrrelse:

Til dig som er forældre:

Tilbage