Mit første bekendtskab med LMS går tilbage til 2009, hvor jeg blev ansat i sekretariatet som studentermedhjælper. Blandt meget andet var jeg med til foredrag om personlige fortællinger rundt om i landet. Det var en rigtig god mulighed for at være med til at nedbryde tabuer, sprede budskab om rådgivning og skabe dialog.

I 2012 trådte jeg ind i LMS’ bestyrelse. Min motivation var, at jeg gerne ville være en del en forening i rivende udvikling med åbning af flere rådgivninger samt aktivitetshuset Stuen48 i København. Min tid i LMS, herunder kontakten til de frivillige, ansatte og medlemmer, har givet mig vigtig viden om foreningen, der kan bruges i bestyrelsesarbejdet.

Som repræsentant for LMS har jeg siddet i brugerrådet for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg samt Psykoterapeutisk Center Stolpegård og på den måde været bindeled mellem behandlingscentre med fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling.
Jeg er 38 år og har studeret kommunikation og virksomhedsstudier på Roskilde Universitet. Til daglig arbejder jeg med planlægning og afvikling af events. Min fritid tilbringer jeg med familie og venner, og så spiller jeg trommer i et band. Derudover er jeg engageret i bestyrelsen for min andelsboligforening. Min faglighed og erfaringer har samlet set givet mig god indsigt i, hvad det vil sige at være en del af en forening og at bidrage konstruktivt til denne.

Jeg glæder mig til fortsat at være med til at gøre en forskel for mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende sammen med de nye kræfter i LMS.

Anders er valgt til bestyrelsen frem til april 2019.