Jeg er 24 år, folketingskandidat for SF og arbejder til daglig med politisk interessevaretagelse. LMS betyder, med sin viden om spiseforstyrrelser og selvskade, og med sine tilbud til foreningens brugere, rigtig meget for mig personligt. Jeg har nemlig selv lidt af en spiseforstyrrelse, og jeg ville ønske, at jeg havde haft adgang til et tilbud som LMS, da jeg behøvede det.

Derfor mener jeg også, at LMS skal vokse sig større og stærkere, så vi kan nå ud til endnu flere brugere og pårørende. Det kræver en fornyet organisation med øget fokus på medlemsinddragelse, og på medarbejdernes og de frivilliges trivsel, men også en langt mere målrettet indsats for at gøre LMS til den stærkeste stemme i debatten om spiseforstyrrelser og selvskade med reel indflydelse på politikernes beslutninger.

Anne er valgt som suppleant til bestyrelsen frem til april 2019.