Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 10:00-16.00
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 11. oktober 2019
Afholdelse: Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80 1. sal, 8000 Aarhus C

Andelen af børn og unge, der udvikler eller er i risiko for at udvikle spiseforstyrrelser og selvskade er stigende. Når man arbejder med børn og unge, kan det være svært at vide, hvad man skal kigge efter for at spotte tegnene på spiseforstyrrelser og selvskade. Det kan også være svært at vide, hvordan man griber samtalen med barnet/den unge an, hvis man er bekymret for, at spiseforstyrrelsen eller selvskaden har vundet indpas i barnets liv – og hvordan tager man hul på snakken med forældrene?

På dette dagskursus vil du få teoretiske og faktuelle informationer om spiseforstyrrelser og selvskade samt redskaber til at spotte risikoadfærd. Endeligt er der også fokus på, hvordan du som fagperson kan håndtere denne problemstilling i mødet med både barnet/den unge og forældrene.

Indhold og udbytte

Formålet med kurset er at give dig viden om spiseforstyrrelser og selvskade. I kurset har vi derfor fokus på de psykologiske mekanismer ved spiseforstyrrelser og selvskade: Hvorfor er der nogle børn og unge, der udvikler en spiseforstyrrelser? Og hvorfor er det nogle børn og unge, der begynder at skade sig selv? Hvilken effekt har spiseforstyrrelsen eller selvskaden? Og endelig: Hvordan hjælper du bedst muligt børn og unge med spiseforstyrrelser og/eller selvskade?

Dit udbytte af dagen vil bl.a. være:
• Du vil få viden og indsigt i lidelserne spiseforstyrrelser og selvskade
• Du vil få redskaber til at spotte risikoadfærd, så der skabes mulighed for tidlig opsporing
• Du vil få en forståelse for netværkets/miljøets betydning for barnet/den unge
• Du vil få indsigt i konkrete handlemuligheder og metoder til at hjælpe børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade, så du er bedre klædt på til at håndtere denne problemstilling
• Endeligt vil du få gode råd og inspiration til ”den svære samtale”, så du har noget konkret at tage afsæt i næste gang, du støder på problemstillingen

Du vil således blive præsenteret for en stor del af den centrale viden, som Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS har om spiseforstyrrelser og selvskade via samtaler med mange tusinde børn og unge gennem snart 20 år.

Form

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, som giver mulighed for erfaringsudveksling samt at få viden målrettet den arbejdsfunktion, du som deltager sidder i.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker mere viden om spiseforstyrrelser og selvskade samt værktøjer til at arbejde med børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade. Det kan være, du arbejder som lærer, pædagog, psykolog, behandler, socialrådgiver, mentor, rådgiver, studievejleder, tandplejer, sundhedsplejerske eller på anden måde har kontakt med børn og unge.

Pris

Prisen for dagskurset er 1200 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer forplejning i løbet af dagen samt et bevis på kursusdeltagelse. Der er begrænset antal pladser, så tilmeld dig hurtigst muligt og senest d. 11. oktober. Kurset afholdes ved min. 10 deltagere.

Ved spørgsmål kontakt venligst kursus@lmsos.dk.