Afholdt tirsdag d. 9. april 2019 kl. 10:00-15:30
Tilmeldingsfrist: Udløbet
Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selvskade, Dronningens Tværgade 48, 1302 København K

Måltidssituationen kan være udfordrende for fagpersoner uden for såvel som inden for sundhedsvæsenet. Borgere med svære spiseforstyrrelser har som led social rehabilitering ofte brug for støtte ved måltider, så de på sigt kan håndtere at spise selv og undgå tilbagefald i gamle spiseforstyrrelsesmønstre.
Et måltid for et menneske, der har en spiseforstyrrelse, er ikke kun tidsrummet, hvor der spises, men også indkøbet, tiden op til måltidet og tiden efter måltidet. Derfor er der mange elementer, der spiller ind, når man skal give måltidsstøtte.

På dette dagskursus vil du få teoretiske og faktuelle informationer om måltidsstøtte til borgere, som er berørt af en svær spiseforstyrrelse samt indblik i, hvordan man kan arbejde med borgerens motivation til at spise. Endeligt er der også fokus på, hvordan du som fagperson konkret kan håndtere denne problemstilling med måltidsstøtte i mødet med borgeren.

Indhold og udbytte

Formålet med kurset er at give dig viden om måltidsstøtte til borgere med spiseforstyrrelser. Basisviden om de forskellige typer af spiseforstyrrelser er et vigtigt fundament, når man skal måltidsstøtte, hvorfor kurset starter med en indsigt i og viden om spiseforstyrrelser. I kurset har vi derudover fokus på støtte til at genetablere normale og regelmæssige spisevaner, eventuelt i samarbejde med behandlingen i den regionale psykiatri. Hvis borgeren springer måltider over eller fortsat har spiseforstyrrelsesadfærd, øger det risikoen for tilbagefald.
Samlet set er der ofte brug for kompetent vejledning og støtte i det kommunale regi. Fast struktur med overskuelighed, forudsigelighed, få valgmuligheder og kendte rammer er angstdæmpende og kan mindske usikkerhed. Der bør tilbydes måltidsstøtte så længe, at borgeren ikke er i stand til at gennemføre et måltid alene, og gerne så længe borgeren oplevet at have behov for støtte.

Dit udbytte af dagen vil bl.a. være:
• Du vil få viden og indsigt i de forskellige spiseforstyrrelser
• Du vil få kendskab til forskellige grader af måltidsstøtte
• Du vil få redskaber til at håndtere en opstartssamtale med borgeren
• Du vil få kvalifikationer i, hvordan borgeren kan motiveres til at modtage måltidsstøtte
• Du vil få en forståelse for samt redskaber til at støtte i forbindelse med kostplanlægning, indkøb og madlavning
• Du vil få indsigt i konkrete handlemuligheder og metoder til at støtte borgeren i forbindelse med et måltid – både før, under og efter måltidet
• Du vil få viden om udfordringer, strategier og støtte til spisning i sociale sammenhænge
• Du vil få støtte til håndtering af samarbejde med den regionale behandlingsindsats
• Endeligt vil du få gode råd og inspiration til, hvordan du kan inddrage borgerens netværk og give dem støtte til at hjælpe borgeren i spisesituationer

Du vil således blive præsenteret for en stor del af den centrale viden, som Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS har om spiseforstyrrelser og måltidsstøtte.

Form

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, som giver mulighed for erfaringsudveksling samt at få viden målrettet den arbejdsfunktion, du som deltager sidder i.
Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker mere viden om spiseforstyrrelser og måltidstøtte samt værktøjer til at arbejde med borgere, som er berørt af en svær spiseforstyrrelse. Det kan være, du arbejder som sundhedsplejerske, ressourceperson, støtte-kontaktperson, mentor, kontaktlærer, specialpædagogisk støtte, ungevejleder eller på anden måde har kontakt med borgere, der har en spiseforstyrrelse.

Pris

Prisen for dagskurset er 1200 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer forplejning i løbet af dagen samt et bevis på kursusdeltagelse. Der er begrænset antal pladser, så tilmeld dig hurtigst muligt og senest d. 1. april 2019. Kurset afholdes ved min. 15 deltagere.

Ved spørgsmål kontakt venligst kursus@lmsos.dk.