Mit navn er Preben Wermuth, og jeg er blevet valgt ind i bestyrelsen. Jeg bor i Valby sammen med min kone, Merete, og vores datter og søn. LMS ”kom ind i mit liv”, da vi i foråret 2018 fandt ud af, at vores datter havde anoreksi. På det tidspunkt fik vi uvurderlig støtte og hjælp fra LMS, og det vil jeg som bestyrelsesmedlem gøre, hvad jeg kan, for at andre i samme situation også vil kunne få.

Mit virkefelt i bestyrelsen er inden for det organisatoriske, herunder med fokus på arbejdsmiljø og arbejdsforhold generelt. LMS er en organisation, der skal ”levere varen” hver eneste dag, og det skal den under fornuftige arbejdsforhold og med et godt arbejdsmiljø. Min baggrund for at kunne gøre dette er, at jeg har arbejdet som afdelingsleder i it-branchen i 16 år. Alle 16 år har været i semi-offentlige og politisk styrede virksomheder, så jeg er bevidst om, at der er andre faktorer end økonomi, der afgør en sags udfald.

Jeg har i tidens løb udført en del frivilligt arbejde, men det har primært været i sportens verden – og det er sjovt og givende med udgangspunkt i en sjov og positiv sag. At være med i bestyrelsen i LMS er også frivilligt, men her gælder det en mere alvorlig sag. Og det gør, at jeg som bestyrelsesmedlem til stadighed vil tage mit ansvar og min opgave alvorligt for LMS’ sag.

Preben er valgt til bestyrelsen frem til april 2019.