MindTalk Produktionsskoler

MindTalk inddrager de unge aktivt og giver dem nye perspektiver på ungdomsliv. Gennem oplæg fra underviseren, øvelser samt billed- og videomateriale startes refleksion og debat. Workshoppen tager udgangspunkt i de unges eget ungdomsliv og interesseområder ved bl.a. at arbejde med sociale medier, ungdomsliv og venskaber. Vi taler også med de unge om, hvad spiseforstyrrelser og selvskade er, og vigtigere endnu, hvilke muligheder der er for at komme ud af en spiseforstyrrelser eller selvskade igen, samt hvordan man er en god ven over for en, der har det svært.

En MindTalk-workshop varer 2,5 time og henvender sig til produktionsskoler eller andre grupper af unge i alderen 15-25 år. Workshoppen afvikles af uddannede MindTalk-undervisere fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

MindTalk-workshoppen består af seks dele:  
1. Mental sundhed, selvværd og selvtillid. 
2. Krops- og skønhedsidealer
3. Sociale medier og forventningspres
4. Spiseforstyrrelser og selvskade
5. Handlemuligheder
6. At være en god ven

Pris og varighed

1.899 kr. plus transportudgifter for 2,5 times MindTalk-workshop.