Jeg er utrolig glad og stolt af at være blevet valgt ind i bestyrelsen for LMS. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med alle medlemmer, frivillige, sekretariatet og bestyrelsen. Sammen skal vi formulere en ny strategi, så forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd kommer øverst på den politiske dagsorden. Og her er det vigtigt, at bestyrelsen skaber rammerne for en velfungerende organisation, der er i stand til at løfte opgaverne på en visionær og fornuftig måde.

Jeg er lektor på Copenhagen Business School, hvor jeg underviser i ledelse, strategi, forandringsprocesser og organisationsudvikling. Særligt sundhedsområdet har min store interesse. Min ph.d. handlede om etableringen af sundhedscentre i de danske kommuner. Tidligere var jeg fuldmægtig i Sundhedsministeriet, kontorchef i Københavns Kommune og forsker ved Institut for Folkesundhed. Disse stillinger har givet mig et stort personligt og fagligt netværk samt indsigt i de grundlæggende politiske beslutningsprocesser på kommunalt, regionalt og nationalt plan.

Når det er sagt, så har jeg også en personlig historie med en spiseforstyrrelse. Heldigvis er det 30 år siden. Men som ung oplevede jeg, hvor vigtigt det er at kunne søge rådgivning og blive støttet i kampen for at leve et godt liv.

Jeg er 54 år og bor i København sammen med min mand, der er læge. Sammen har vi to skønne børn på henholdsvis 27 og 24 år. I min fritid er jeg glad for koncerter, løbeture og oplevelser.

Susanne er valgt til bestyrelsen frem til april 2020.