Indsats mod spiseforstyrrelser

Et behandlingsforløb til dig, der er berørt af anoreksi eller bulimi.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder behandling til dig, der er fyldt 17 år og oplever, at tanker om krop, mad og vægt er begyndt at fylde for meget. Tilbuddet er også til dig, der er berørt af let til moderat anoreksi og/eller bulimi, eller som tidligere har været i behandling for en spiseforstyrrelse og nu har brug for støtte for at undgå, at psykiatrisk behandling bliver nødvendig igen senere.

Gruppeforløbet
Behandlingen er gruppebaseret og løber over 16 uger. Hver gruppe er på 8 deltagere, der mødes en gang om ugen i 3 timer. Behandlingen tilbydes i København fra starten af 2019 og desuden i Aarhus fra slutningen af 2019. I behandlingen vil du møde psykologer eller fagpersoner med en psykoterapeutisk baggrund, og der arbejdes både med det psykologiske og med adfærdsændringer. Alle grupper varetages af to behandlere.

Pårørendeseminar
I LMS tror vi ikke, at man skal klare alting selv. Derfor vil dine pårørende bliver inviteret til at deltage i et sideløbende pårørendeseminar, hvor de rustes til bedre at kunne forstå din situation og støtte dig i at komme ud af din spiseforstyrrelse. Du vælger selv, hvem i dit netværk, du har lyst til at invitere. Pårørendeseminaret er fordelt over 4 mødegange af i alt 12 timers varighed.

Er tilbuddet noget for dig?
Nogle af de tanker, du skal gøre dig forud for behandlingen, er:
• Ønsker du at blive fri af din spiseforstyrrelse og dens mange regler i forhold til mad?
• Er du parat til at slippe ideen om, at skulle tabe sig?
• Har du plads og overskud i dit liv til at starte i behandling og dermed arbejde med, at spiseforstyrrelsen skal have mindre indflydelse i dit liv?
• Er du ikke aktuelt i anden behandling?
• Er du indforstået med at gå til kontrolvejning hos din egen læge, og må LMS være i kontakt med din læge omkring vejningerne? Bemærk at du skal have en BMI på 18 eller derover for at deltage. 

Vi gør opmærksom på, at tilbuddet er rettet mod dig, som har lette til moderate symptomer på en spiseforstyrrelse. Det betyder bl.a., at der er et krav til, at du har en BMI på min. 18 ved behandlingsstart. Vi opfordrer dig til at søge hjælp hos din egen læge, hvis det er vanskeligt for dig at vente til, at du hører fra os i LMS. Ofte vil man være berettiget til gratis behandling i psykiatrien for spiseforstyrrelse, med en henvisning fra egen læge.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at benytte dig af vores øvrige rådgivningstilbud, hvis du er uden for målgruppen i behandlingstilbuddet. Du kan fx bestille tid til en personlig rådgivningssamtale på: https://hjaelp.lmsos.dk/ 

Er du interesseret i behandlingstilbuddet? Så udfyld kontaktformularen længere nede på siden 
Bemærk, at kontaktformularen ikke er en endelig tilmelding. Før du tilbydes behandling, vurderer en psykolog i samråd med dig, om behandlingstilbuddet er det rette i forhold til din situation. Du interviewes først over telefon, hvorefter du eventuelt inviteres ind til en personlig for samtale i LMS. Under begge samtaler spørges ind til dine spisemønstre, din personlige historie, din nuværende situation, samt om du har andre lidelser/problemstillinger. Såfremt psykologen vurderer, at du vil få gavn af behandlingen, kan du herefter starte i et forløb.

LANG VENTELISTE I KØBENHAVN:
Vi gør opmærksom på, at vi har modtaget mange henvendelser om behandling, særligt i København. Der kan derfor gå noget tid, før du hører fra os. Vi vil kontakte dig, når vi når til din henvendelse på listen. Da vi har et begrænset antal pladser i behandlingstilbuddet, kan vi desværre ikke garantere, at vi kan tilbyde alle interesserede et behandlingsforløb i LMS. Indtil du hører fra os, er du selvfølgelig meget velkommen til at benytte dig af vores øvrige rådgivningstilbud, som du kan se på https://hjaelp.lmsos.dk/

Vi opfordrer til, at du sender en mail til tidligindsats@lmsos.dk, hvis du tidligere har skrevet dig på venteliste, men ikke længere er interesseret i tilbuddet. Det samme gælder, hvis du sidenhen er blevet opmærksom på, at du er uden for målgruppen i behandlingstilbuddet.

Har du spørgsmål til projektet, kan du skrive til: tidligindsats@lmsos.dk

Er du fagperson?
Den regionale psykiatri, kommunale fagpersoner og praktiserende læger opfordres også til at gøre målgruppen opmærksom på tilbuddet. Dog er det den enkelte deltager, som skal henvende sig angående behandlingsforløbet.

Tidlig indsats tilmelding
Hvordan startede spiseforstyrrelsen eller selvskaden, behandling, tanker og følelser undervejs, din vej ud.