Afhængighed af alkohol eller stoffer

Internationale undersøgelser viser en højere forekomst af alkohol- eller stofafhængighed hos personer med spiseforstyrrelser end hos den øvrige befolkning. Afhængighed af alkohol eller stoffer kan forværre en spiseforstyrrelse, og gøre det svært både at diagnosticere og behandle lidelsen. Studier viser, at alkohol- og stofafhængighed i særlig grad findes hos personer, som har bulimi, bulimiske episoder og/eller udrensende adfærd [1,2,4].

Udbredelse

Et studie blandt 13.297 kvinder fra Sverige viser en øget forekomst af alkoholafhængighed og et øget forbrug af slankepiller, sedativer (beroligende lægemidler) samt cannabis og andre ulovlige stoffer hos personer med spiseforstyrrelser sammenlignet med den øvrige befolkning [3].

Undersøgelser fra USA viser, at op mod 50 % af alle patienter med en spiseforstyrrelse på et tidspunkt vil misbruge alkohol eller ulovlige stoffer, sammenlignet med 9 % af den øvrige befolkning. Andre studier viser, at et sted mellem 17 % og 46 %, af de, der er afhængige af alkohol eller ulovlige stoffer, har en form for spiseforstyrrelse, hvorimod tallet generelt kun er 3 % for den øvrige befolkning. Desuden fandt et italiensk studie frem til, at brug og misbrug af ulovlige stoffer findes 20 – 40 % hyppigere hos unge i alderen 15-19 år med unormal vægt end hos øvrige jævnaldrende [1].

Stoffer

I forbindelse med spiseforstyrrelser og afhængighed er det blandt andet alkohol og ulovlige stoffer såsom amfetamin, cannabis og opiater, som anvendes. Alkohol og andre psykoaktive stoffer anvendes til regulering af følelser og affekt. Ulovlige stoffer som eksempelvis amfetamin anvendes til vægttab, til regulering af følelser eller til at modvirke effekten af andre stoffer.

I sammenhæng med spiseforstyrrelser og stofafhængighed kan derudover nævnes overforbrug af koffein og tobak samt håndkøbs- og receptpligtig medicin. Afføringsmidler forbruges særligt hyppigt, men også diuretika (vanddrivende midler) anvendes i højere grad hos personer med en spiseforstyrrelse og stofafhængighed end hos den øvrige befolkning. Derudover findes hos samme gruppe, i højere grad end hos den øvrige befolkning, overforbrug af slankepiller, thyroid (skjoldbruskkirtel) medicin og insulin. Koffein, tobak, afføringsmidler, stimulanser, thyroid medicin og insulin misbruges i forhold til vægttab eller som energi-givende midler [1].

Generelt forekommer misbrug af især afføringsmidler, diuretika eller slankemidler i høj grad hos personer med anoreksi og/eller bulimi. Misbrug af disse stoffer kan være en del af mønsteret for spiseforstyrrelsen. Det kan være en måde at opnå vægttab uden at fremkalde opkast eller dyrke overdreven motion. En del personer med en spiseforstyrrelse lider desuden af angst, depression og/eller OCD, og i den forbindelse indtages tit beroligende midler (sedativer) [4].

Årsager

Der er usikkerhed omkring sammenhængen mellem spiseforstyrrelser og stofafhængighed, samt hvorfor og hvordan de opstår. Et bud er, at både spiseforstyrrelser og stofafhængighed er baseret på kemisk afhængighed. Andre forklaringer går på, at biologiske, familiære, personlighedsmæssige og/eller sociokulturelle faktorer spiller en rolle. Dette kan eksempelvis være barndomstraumer eller seksuelt misbrug samt brug af alkohol og stoffer eller spiseforstyrret adfærd hos forældre. Derudover kan problematiske udviklingsprocesser under puberteten og i teenageårene udgøre vigtige risikofaktorer [1].

Konsekvenser

Konsekvenserne af sammenhængende spiseforstyrrelse og stofafhængighed kan blandt andet være:

  • Alvorlige medicinske komplikationer
  • Forlængede og forværrede sygdomsperioder for begge lidelser samt en øget risiko for tilbagefald
  • Særligt nedsat funktionsevne
  • Hyppigere og alvorligere psykiatrisk komorbiditet
  • Højere frekvens af selvmord og selvmordsforsøg
  • Højere dødelighed

Det er således vigtigt, at der tages højde for begge lidelser i både diagnosticering og i behandling. Så vidt det er muligt, bør de to lidelser behandles på samme tid. Der bør være opmærksomhed på eventuel komorbid spiseforstyrrelse og stofafhængighed hos patienter, der lider af enten en spiseforstyrrelse eller af alkohol- eller stofafhængighed [1,2,4].


[1] Gregorowski et al.: “A clinical approach to the assessment and management of co-morbid eating disorders and substance use disorders.” BMC Psychiatry 2013 13:289.

[2] Calero-Elvira et al.: ”Meta-analysis on drugs in people with eating disorders.” Eur Eat Disord Rev. 2009, 17:243-259.

[3] Root et al.: ”Patterns of co-morbidity of eating disorders and substance use in Swedish females.” Psychol Med 2010, 40:105-115.

[4] Fouladi et al.: “Prevalence of Alcohol and Other Substance Use in Patients with Eating Disorders.” Eur Eat Disord Rev. 2015, 23: 531-536.

Tilbage

Vil du støtte personer med spiseforstyrrelser og selvskade. 

Du kan støtte fra 2 kr. om dagen.