Angst

Angst er en af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark og på ethvert tidspunkt vil cirka 250.000 danskere lide af en eller anden form for angst.

Symptomer på angst

De psykiske symptomer spænder fra let ængstelse, anspændthed og uro til panik, dødsangst og forvisning om, at noget forfærdeligt er ved at ske. Man kan fx tro, at man er ved at blive sindssyg, eller at ens sidste time er kommet.

De kropslige symptomer er som regel meget dominerende ved angst og er oftest dem, man primært lægger mærke til og eventuelt henvender sig til lægen med. De kan bestå af fornemmelser fra bryst og mave, de indre organer og musklerne. Symptomerne kan være åndenød, en klump i halsen, hjertebanken, smerter i brystet, sveden, rysten, svimmelhed, ondt i maven og diarré.

Tankerne (katastrofetankerne) kredser om det, man oplever som truende og angstfyldt, fx at man ikke klarer situationen, at man bryder sammen, er ved at blive sindssyg, eller at ens sidste time er kommet. Man kan ikke tænke klart, og man har en oplevelse af, at de kaotiske og ængstelige tanker har magten.

Adfærden handler om, at man forsøger at flygte fra eller undgå den situation, hvor angsten opstår. Sund fornuft og almindelig dømmekraft er sat ud af spil, og selvom man ved, at der ikke er en rationel grund til angsten og til at flygte, sker det helt automatisk. Man må bare væk. Først når man er væk fra den situation, hvor angsten opstod, kan man ånde lettet op og igen trække vejret frit.

Forskellige typer af angst

Der findes forskellige typer af angst og nedenfor er beskrevet de typer, der oftest vil ses samtidig med eller forud for en spiseforstyrrelse.

Fobier

Fobier er forskellige angsttilstande, overordnet kategoriseret i agorafobi, socialfobi og enkeltfobi.

Agorafobi er angst for at være alene blandt mange mennesker, hvor man pludselig bliver angst og har vanskeligt ved at komme væk eller få hjælp. Angsttypen kendes også som ‘angst for store åbne pladser’. Socialfobi er angst for at blive betragtet/iagttaget af andre, mens man er i færd med at gøre noget og for at blive vurderet negativt af andre.

Frygten kan fx opstå ved frokostbordet, ved møder eller sociale sammenkomster og kan ofte medføre at de frygtede situationer helt undgås. Enkelfobi er angst for bestemte ting eller situationer, f.eks. højder, lukkede rum, edderkopper eller tandlæger.

Generaliseret angst og panikangst

Generaliseret angst er en vedvarende angst, som ikke er knyttet til nogen bestemt ting eller situation. Symptomerne er vedvarende klager, ængstelse, uro, bekymring for familiemedlemmer, for fremtiden og for dagligdagens små og store begivenheder. Den konstante bekymring kan give store søvnproblemer og være meget forstyrrende i dagligdagen. Panikangst er tilbagevendende, svære angstanfald, som opstår meget pludseligt og uden nogen synlig årsag.

Når angsten indtræffer – fx på gaden eller i bussen – går der panik i personen og han eller hun vil forsøge at flygte eller søge hjælp for at stoppe angsten. Ofte udvikles agorafobi i forbindelse med panikangst, da personen bliver angst for de steder og situationer, der tidligere har udløst panikangsten.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Obsessiv-kompulsiv angst – måske bedre kendt som OCD – er en angsttilstand præget af tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangstankerne er gentagne ubehagelige og uønskede tanker, som fx angst for bakterier eller mad. Tvangshandlingerne er gentagne handlinger og ritualer, som personen føler han eller hun bliver nødt til at udføre for at forebygge angsten, fx at vaske hænder eller tjekke om døren er låst et bestemt antal gange.

Ofte er tvangshandlingerne tidskrævende, da de skal gentages et bestemt antal gange. Mennesker, der lider af OCD, er selv bevidste om at deres tvangshandlinger er irrationelle og forsøger ofte at kæmpe imod dem, men forsøg herpå vil som oftest fremkalde eller forværre angsten.

Udover de ovenfor nævnte angstilstande findes også sygdomsangst (hypokondri) og posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), men disse forekommer sjældent i forbindelse med spiseforstyrrelser.

Angst og spiseforstyrrelser

Mellem 10 og 20% af mennesker med spiseforstyrrelser lider også af angst. Angsten kan enten have eksisteret forud for spiseforstyrrelsen eller være opstået i forbindelse med og måske som en konsekvens af spiseforstyrrelsen. Uanset hvordan forholdet er mellem de to lidelser er det vigtigt, at der bliver rettet opmærksomhed mod dem begge i et behandlingsforløb. Det er også vigtigt at bemærke, at man ved let til moderat angst har mulighed for af sin læge at blive henvist til psykologhjælp (hvis man er mellem 18 og 38 år), hvilket man som udgangspunkt ikke har ved en spiseforstyrrelse.

Tilbage