Autisme

Autisme og anoreksi

Blandt personer med anoreksi ses en højere forekomst af autisme spektrum forstyrrelser, end i den generelle befolkning. Personer med anoreksi oplever generelt en større grad af problemer med manglende eller begrænsede sociale færdigheder, kommunikation og fleksibilitet, hvilket er klassiske træk ved autisme. Sammenhænge mellem autisme og andre typer af spiseforstyrrelser er ikke velundersøgt.

Hvad er autisme?

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fællesbetegnelse for alle gennemgribende udviklingsforstyrrelser med afvigende og forsinket udvikling af socialt samspil og kommunikationsmønster samt stereotyp repitativ adfærd og begrænsede interesser. For at diagnosen kan stilles, skal der derfor være vanskeligheder inden for følgende tre områder:

  • Forestillingsevnen
  • Kommunikationen
  • Det sociale samspil

Autisme Spektrum Forstyrrelser omfatter bl.a. Aspergers syndrom og infantil autisme.

Ligheder mellem anoreksi og ASF

Der er påvist en række overlab i psykopatologien for anoreksi og ASF. Overordnet kan der identificeres abnormaliteter i de samme dele af hjernen hos personer med henholdsvis anoreksi og ASF. Det drejer sig især om det limbiske system, der bl.a. er involveret i følelseslivet.

Konkret ses der ved begge lidelser nedsat evne til at forstå og anvende information om andre mennesker og sociale situationer samt dårligere sociale færdigheder fx i form af evne til at kommunikere med andre. For personer med anoreksi ses disse symptomer ikke kun i forbindelse med deres sygdom, men er der både før de bliver syge og efter, de er blevet raske, hvilket indikerer, at symptomerne ikke skyldes udmarvning.

Et af kernesymptomerne ved ASF er nedsat evne til at forstå ens egen og andres mentale tilstand. Undersøger man evnen til dette hos personer med anoreksi, klarer de sig dårligere end personer, der ikke lider af anoreksi. Overlap mellem de to sygdomme er desuden en dårligere evne til at sætte information ind i en sammenhæng samt problemer med at skifte mellem opgaver[1].

Hyppigere forekomst af ASF hos personer med anoreksi og omvendt

På grund af de mange fælles symptomer, der ses hos anoreksi og ASF, vil anoreksipatienter generelt score højt på de skalaer, der bruges til at diagnosticere autisme[2]. En dansk undersøgelse har vist, at personer med en anoreksi diagnose har 15 gange større risiko for også at modtage en autisme diagnose end personer, der ikke lider af anoreksi. Samtidig har personer, der først er diagnosticeret med autisme ligeledes en forøget risiko for at få en diagnose for anoreksi, som er fem gange større end den er hos personer, der ikke lider af autisme. Undersøgelsen viste yderligere, at dét at have et familiemedlem med anoreksi øger risikoen for at udvikle ASF, ligesom et familiemedlem med ASF øger risikoen for at blive diagnosticeret med anoreksi[3].


[1] Coombs, Elizabeth, Mark Brosnan, Rachel Bryant-Waugh & Suzanne M. Skevington: “An investigation into the relationship between eating disorder psychopathology and autistic symptomatology in a non-clinical sample” i: British Journal of Clinical Psychology. 2011
[2] Westwood, Heather, Ivan Eisler, William Mandy, Jenni Leppanen, Janet Treasure & Kate Tchanturia: “Using the Autism-Spectrum Quotient to Measure Autistic Traits in Anorexia Nervosa: A Systematic Review and Meta-Analysis” i: Journal of Autism and Developmental Disorders. 2015
[3] Koch, Susanne V., Janne T. Larsen, Svend E. Mouridsen, Mette Bentz, Liselotte Petersen, Cynthia Bulik, Preben B. Mortensen & Kerstin J. Plessen: ”Autism spectrum disorder in individuals with anorexia nervosa and in their first- and second-degree relatives: Danish nationwide register-based cohort-study” i: The British Journal of Psychiatry. 2015

 

Tilbage

Vil du støtte personer, som lider af en spiseforstyrrelse, så kan du støtte LMS’ arbejde fra 2 kr. om dagen. 

Giv et bidrag, eller opret dig som fast støtte, her.