Depression

Spiseforstyrrelser og depression følges ofte ad

Depression er den lidelse, der oftest forekommer hos mennesker, der lider af spiseforstyrrelser. 50-75% af mennesker med anoreksi eller bulimi vil opleve at få en behandlingskrævende depression, mens dette tal er 35-50% for mennesker med tvangsoverspisning[1]. Der findes ingen tal for de øvrige spiseforstyrrelser.

Hvad er en depression?

En depression betyder kort sagt, at en person over en længere periode er præget af dårligt og trist humør. For nogle kan en depression være en ganske let tilstand af tristhed, der i visse tilfælde går over af sig selv. For andre er det en mere alvorlig og lidelsesfuld tilstand, som kan blive livstruende, fx pga. selvmordstanker. Nogle føler sig kede af det eller triste til mode, når de har en depression, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet. Det er, som om deres følelser er lammede. De føler sig ofte uhyre trætte og har umådeligt svært ved at tage sig sammen til noget som helst.

En deprimeret person plages ofte af skyldfølelse og selvbebrejdelser over ikke at slå til eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt. Nogle har svært ved at falde i søvn, eller også vågner de mange gange. Andre har en særdeles pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de ikke kan finde hvile.

På grund af disse symptomer kan den deprimerede føle, at døden ville være en befrielse, eller at man ikke fortjener at leve. Selvmordstanker ses ofte og bør altid tages meget alvorligt. Omkring 10-15 procent af de svært deprimerede begår selvmord, hvis de ikke får behandling.

Depression og spiseforstyrrelser

En depression kan enten have eksisteret forud for spiseforstyrrelsen eller være opstået i forbindelse med og måske som en konsekvens af spiseforstyrrelsen. Uanset hvordan forholdet er mellem de to lidelser er det vigtigt, at der bliver rettet opmærksomhed mod dem begge i et behandlingsforløb, fx vil nogen have gavn af antidepressiv medicin sideløbende med den øvrige behandling. Det er også vigtigt at bemærke, at man ved let til moderat depression har mulighed for af sin læge at blive henvist til psykologhjælp, hvilket man som udgangspunkt ikke har ved en spiseforstyrrelse (se mere under afsnittet behandling).

 


[1] Kilde: Sundhedsstyrelsen: Spiseforstyrrelser – Anbefalinger for organisation og behandling 2005

Tilbage