Flere og flere mennesker skader sig selv med vilje for at lindre psykisk smerte, og specielt blandt unge er selvskade i dag et stort offentligt sundhedsproblem. Alligevel er det vanskeligt at opnå nøjagtige tal for forekomsten af selvskade. Det skyldes bl.a. forskellige definitioner anvendt i forskningen, at selvskade ikke er en officiel diagnose, og at personer ofte skjuler sår og ar for omverdenen.

Dansk forekomst

En undersøgelse fra ViOSS fra 2015 har fundet, at 11 % af danskere i aldersgruppen 18-80 år på et tidspunkt i deres liv har skadet sig selv med vilje mindst én gang. Langt den største andel med selvskadeerfaring findes i den yngre befolkning. Blandt de 18-25 årige angiver 32 % således at have skadet sig selv på tidspunkt i deres liv, mens det gælder 30 % af de 26-30 årige [1]. En lignende undersøgelse fra 2012 har fundet, at 21,5 % af danske gymnasieelever har skadet sig selv med vilje mindst én gang på et tidspunkt i deres liv, og at 16 % har gjort det inden for det seneste år [2]. Endelig har en tredje undersøgelse fra 2012 fundet, at 13,4 % af eleverne i en almindelig dansk folkeskoles 8. eller 9. klasse har gjort skade på sig selv en eller flere gange [3].

International forekomst

Internationalt estimeres det, at omkring 10-15 % af alle unge mellem 12 og 16 år har skadet sig selv med vilje mindst én gang [4]. Forekomsten blandt unge voksne estimeres generelt højere. En stor amerikansk undersøgelse har fx fundet, at 17 % af amerikanske universitetsstuderende har skadet sig selv med vilje mindst én gang, og at 75 % af disse har gjort det gentagende gange [5]. Lavere forekomst ses blandt voksne, hvor ca. 4 % estimeres at have skadet sig selv med vilje mindst én gang.

Psykiatriske patienter

Flere undersøgelser viser, at forekomsten af selvskade er langt højere blandt psykiatriske patienter, end blandt den almene befolkning. Eksempelvis estimeres, at 80 % af personer med borderline personlighedsforstyrrelse har udført minimum en selvskadende handling i deres liv.

Kønsforskelle

Køn har traditionelt været anset som en afgørende faktor i forhold til forekomsten af selvskade. Flere nyere undersøgelser peger dog på, at kønsforskelle er væsentlig mindre end hidtil antaget, og en række studier finder lignende forekomst blandt piger og drenge [6]. Men der er forskel på, hvordan de to køn skader sig selv. Flere undersøgelser viser, at piger oftere skærer i sig selv, mens drenge i højere grad slår eller brænder sig selv. Det tyder samtidig på, at årsagen bag selvskade kan variere kønnene imellem. Selvom begge køn anvender selvskade til at regulere svære følelser, synes piger i højere grad at straffe sig selv, mens drenge i højere grad skader sig selv for at få afløb for vrede og aggressioner [7].

Debut

Der er generel enighed om, at gennemsnitsalderen for selvskadedebut er 12-16 år, men der er stor variation i debuttidspunktet. Lidelsen varer typisk fem til ti år, og forekomsten af selvskade er derfor langt lavere blandt 30 årige, end den eksempelvis er blandt 15 årige.


[1] ViOSS – Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade, 2015. Selvskade i den danske befolkning. København.
[2] Møhl, Bo og Annika Skandsen: “The prevalence and distribution of self-harm among Danish high school students” i: Personality and Mental Health. 2012:148f
[3] Lilian Zøllner, Agnieszka Konieczna og Lone Rask: “Unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd”. Center for Selvmordsforskning. 2012:14
[4] Klonsky, E.D., Muehlenkamp, J.J., Lewis, S.P., Walsh, B.W., 2011. Nonsuicidal Self-Injury. Hogrefe Publishing.
[5] Whitlock, J., Eckenrode, J., Silverman, D., 2006. Self-injurious behaviors in a college population. Pediatrics 117, 1939–1948. doi:10.1542/peds.2005-2543
[6] Møhl, Bo og Annika Skandsen: “The prevalence and distribution of self-harm among Danish high school students” i: Personality and Mental Health. 2012:148f
[7] Van Camp, I., Desmet, M., Verhaeghe, P., 2011. Gender differences in non-suicidal self-injury: Are they on the verge of leveling off, in: 2nd International Conference on Behavioral, Cognitive, and Psychological Sciences. pp. 28–34.

Tilbage

1 ud af 5 gymnasiepiger skader sig selv – de har brug for din hjælp. 

Støt LMS’ arbejde her.