Spiseforstyrrelser forekommer også hos småbørn under skolealderen (0-6 år), der ikke har en psykiatrisk diagnose.

Når et barn udvikler spisevanskeligheder, så dets hverdag og trivsel påvirkes igennem længere tid, skal det opfattes som et signal på, at barnet har det svært på ét eller flere områder og skal have hjælp. Barnet kan ikke komme ud af sine spiseproblemer på egen hånd, det betyder at man som forældre bærer ansvaret for at hjælpe barnet til at få et bedre forhold til at spise. Ansvaret er stort og det kan være svært at håndtere, men det er vigtigt at huske, at udvikling og forandring tager tid[1].

En svensk undersøgelse viser, at 1-2 % af spædbørn havde alvorlige problemer med at spise og også havde vækstproblemer i løbet af deres første leveår. 70 % af disse børn fortsatte med at have spisevanskeligheder når de kom til skolealderen. Ifølge undersøgelsen er dette en konsekvens af manglende intervention i de første år[2].

Herudover peger en større dansk undersøgelse på, at spisemønstre i barndommen har vist sig, at forudsige senere negative resultater. Der er evidens for, at overspisning i barndommen er forbundet med høj BMI og senere fedme, og at kræsenhed og lav madindtag kan være risikofaktorer for senere udvikling af spiseforstyrrelser[3].

Symptomer

Alle småbørn har perioder, hvor de spiser mindre end de plejer eller mister appetitten i forbindelse med sygdom. Nogle spiser heller ikke så meget, når der er gæster, eller når de er på besøg hos andre. Dette er helt normalt og betyder ikke at barnet har et egentligt spiseproblem[4].

Der er en række symptomer på spisevanskeligheder, man skal være opmærksomme på og som udtrykker at barnets spiseproblem er problematisk. Disse kan være, at barnets forhold til mad og spisning er fyldt med modstand og konflikter, at barnet afviser helt eller delvist at spise. Herudover at barnets trivsel i hverdagen er påvirket, at det ikke leger så godt længere og holder op med at forholde sig nysgerrigt til sine omgivelser, samt hvis barnets vægt og fysiske udvikling er påvirket eller truet[5]. Hvis et eller flere af disse symptomer er tilstede hos barnet, er der grund til at tage situationen alvorligt.

Årsager

Som regel er der mere end én problematik, der er årsag til barnets spiseproblem. Det kan være sårbarheder hos barnet, hos forældrene, eller problemer i familien. Faktorer, som kan presse forældrene, såsom arbejdsløshed, dårlig økonomi og boligforhold, kan også belaste barnet.

Hjælp

Det første trin man skal være opmærksom på er en grundig evaluering af de berørte børns spisehistorie, udviklingsmæssige historie, sygehistorie, familiens spisevaner, medicinske lidelser og psykiatriske lidelser. Det er vigtigt at forstå børnenes oplevelse af deres spise og vækstproblemer, især deres bevidsthed om sult og mæthed, uanset om de er generet af deres vækstproblemer, eller om de bevidst begrænser fødeindtagelsen af ​​frygt for at blive fede.

Det er vigtigt at hjælpe forældrene med at planlægge regelmæssige måltider og mellemmåltider. Småbørn med spiseproblemer bør gives små portioner og opmuntres til at bede om hjælp. Forældrene skal afholde sig fra at lokke eller true, hvis børnene spiser mindre end forventet. Berørte børn skal lære at læse deres indre sult og mæthedssignaler. Selvom interventionen er forholdsvis enkel, har mange familier brug for hjælp i forbindelse med børnenes adfærd omkring måltiderne[6].


[1] Dorte Bordal: ”Børn som spiser for lidt”. 2014
[2] Irene Chatoor, MD, and Jaclyn Surles, BA Primary Psychiatry. 2004; 11(4):34-39
[3] Nadia Micali, Emily Simonoff, Hanne Elberling, Charlotte U. Rask, Else Marie Olsen og Anne Mette Skovgaard: “Eating Patterns in a Population-Based Sample og Children Aged 5 to 7 years: Association With Psychopathology and Parentally Perceived Impairment”. 2011.
[4] Dorte Bordal: ”Børn som spiser for lidt”. 2014
[5] George Krucik, MD. 2012.
[6] Irene Chatoor, MD, and Jaclyn Surles, BA Primary Psychiatry. 2004; 11(4):34-39

Tilbage

Vil du støtte mennesker i alle aldre, som lider af en spiseforstyrrelse, så opret dig som fast støtte hos LMS. 

Du kan støtte fra 2 kr. om dagen.